Gå till huvudinnehåll

Argentina

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller

Antal år: (7+3+)2

Examen: Bachiller

Antal år: (7+3+)3

EGB + Polimodal

Examen: Bachiller (inriktning Ciencias naturales, Economía y gestión de las organizaciones, Humanidades y ciencias sociales, Comunicación, Artes y diseño, Producción de bienes y servicios)

Antal år: (9+)3

Betyg från Polimodalsystemet förekommer cirka 1996-2012 i vissa provinser.

Especializado

Examen: Certificado de Técnico (Medio)

Antal år: (7+3+)3

Examen: Perito Mercantil

Antal år: (7+3+)2

Examen: Bachiller från Colegio Nacional de Buenos Aires

Antal år: (7+)6

Dokumentation

Diploma Bachiller/Técnico Medio/Perito Mercantil + Certificado calificaciones tres últimos años de estudio de la Educación Secundaria

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4 (regular) eller A (alcanzó)

Fr.o.m. 1992: betyg 6 (aprobado) 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a om ämnet lästs 2 av de tre sista åren 
  3b om ämnet lästs de 3 sista åren eller Matemática I på Colegio Nacional de Buenos Aires 
  4 om ämnet lästs de 3 sista åren på Ciencias Físico-Matemáticas eller Ciencias Biológicas 
  5 Matemática II på Colegio Nacional de Buenos Aires 
fysik 1a om ämnet finns i Ciencias Físico-Matemáticas eller Ciencias Biológicas eller om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  2 Física på Colegio Nacional de Buenos Aires 
kemi 2 Química på Colegio Nacional de Buenos Aires 
biologi 2 om ämnet lästs de 3 sista åren eller Biología på Colegio Nacional de Buenos Aires 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena kemi, fysik och biologi lästs de 2 sista åren 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne(n) lästs 2 av de 3 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
språk 7 om spanska/castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 6-10

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala 1-4

Nmax 4

Nmin 1

Omvandlingstabell fr.o.m. 1992

Betygssystem Betygsomdöme Omräkningsvärde
10 Sobresaliente  4
8-9 Muy bueno  3
7 Bueno  2
6 Aprobado  1
1-5 Reprobado  

Omvandlingstabell 1988-1991

Betygssystem Betygsomdöme Omräkningsvärde
S Superó  4
AMS Alcanzó muy satisfactoriamente  3
AS Alcanzó satisfactoriamente  2
A Alcanzó  1
N No Alcanzó  

Omvandlingstabell 1986-1987

Betygssystem Betygsomdöme Omräkningsvärde
S Superó  
A Alcanzó  
N No alcanzó  

Omvandlingstabell fram till 1985

Betygssystem Betygsomdöme Omräkningsvärde
10 Sobresaliente  10
9 Distinguido  9
8 Muy bueno  8
6-7 Bueno  7
4-5 Regular  6
0-3 Reprobado  

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd det färdiguträknade medelvärdet (promedio general) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de tre sista åren. Omvandla omdöme med hjälp av omvandlingstabellen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Om genomsnitt finns uträknat för de 2 sista åren utgå från detta, i annat fall räkna ut genomsnitt på det sista årets betyg. Använd omräkningsvärdet vid tillämpningen av formeln dvs. 6-10 eller 1-4.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller och inträdesprov