Gå till huvudinnehåll

Australien - New South Wales

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Higher School Certificate HSC

Antal år: (10+)2

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (10+)2-3

Dokumentation

Higher school Certificate

Examination med Result Notice minimum 11 units

Behörighetsgivande kurser

1 unit = 60 timmar
1 unitcourse = 2 vt i åk 11 och/eller 12
2 unitcourse = 4 vt
3 unitcourse = 6 vt
4 unitcourse = 6 vt + 8 vt I åk 11 och 12

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 eller D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i HSC 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a 2 units 
  3b 3 units 
  5 4 units 
fysik 1a 3 units Science
  2 2 units Physics eller 4 units Science doublestrand Physics 
kemi 2 2 units Chemistry eller 4 units Science doublestrand Chemistry 
biologi 2 2 units 
naturkunskap 2 2 units Science 
samhällskunskap 1b betyg i social science
historia 1b betyg i historia
  2a 3 units 
språk 3 2 units + att ämnet ska ha lästs före år 11 eller 3 units 
  4 3 units + att ämnet ska ha lästs från år 8 eller 4 units
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 1

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg i skala A-E

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B  9
C 8
D 7
E 0

Nmax 10

Nmin 7

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna poängen på Examination mark/HSC mark som redovisas på Higher School Certificate med Result Notice.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev inträdesprov.

På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier:

Tertiary Entrance Examination (TEE)

Tertiary Entrance Rank (TER) är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5.

Tertiary Entrance Score (TES) är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.

University Admissions Index (UAI) ersätter TER från 1998.