Gå till huvudinnehåll

Australien - Queensland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2008: Queensland Certificate of Education 

Examen t.o.m. 2007: Senior certificate 

Antal år: (7+3+)2

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (7+3+)2-3

Dokumentation

Queensland Certificate of Education

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i slubetyget 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a matematik I/ A, 4 units 
  3b matematik I+II/B, 6 units 
  5 matematik I+II/C, 8 units 
fysik 1a 4 units
  2 6 units 
kemi 2 4 units 
biologi 2 4 units 
naturkunskap 2 3 units i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b 3 units i social science 
historia 2a 3 units 
språk 3 4 units 
  4 4 units + tidigare studier eller 8 units 
idrott och hälsa 1 physical education i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-E

Omvandlingstabell betygsskala A-E

Betyg

Omdöme

Omvandlingsvärde

A Very High Achievement 10
B High Achievement 9
C Sound Achievement 8
D Limited Achievement 7
E Very Limited Achievement 0

Nmax 10

Nmin 7

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista året

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev inträdesprov

På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier:

Tertiary Entrance Examination (TEE)
Tertiary Entrance Rank (TER) är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5.

Tertiary Entrance Score (TES) är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.

University Admissions Index (UAI) ersätter TER från 1998.