Gå till huvudinnehåll

Australien - Victoria

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1992: Victorian Certificate of Education (VCE)

Antal år: (10+)2

Gymnasieskola med normalt 24 units.

Examen före ca 1987: Higher School Certificate 

Antal år: (10+)2

Ämnena indelades i 2 grupper
Grupp 1- ämnen = högskoleförberedande
Grupp 2- ämnen = obligatoriska

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (10+)2-3

Recognised Vocational Educational Training

Dokumentation

Victorian Certificate of Education

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i examen 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a 2 units 
  3b 4 units, före –92: grupp 1 ämne, 2 units 
  5 6 units varav 2 extended, före –92: grupp 1 ämne, 2 units A+B matematik 
fysik 1a om ämnet finns i slutbetyget 
  2 4 units, före –92: grupp 1 ämne, 2 units 
kemi 2 4 units, före –92: grupp 1 ämne, 2 units 
biologi 2 2 units, före –92: grupp 1 ämne, 2 units
naturkunskap 2 4 units i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b 2 units i social science 
historia 1b 2 units 
språk 3 4 units, före –92: grupp 1 ämne, 2 units 
  4 6 units el 4 units+studier från åk 7, före –92: grupp 1 ämne, 2 units + extra språk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-E

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7

Nmax 10

Nmin 7

Betygsskala Higher School Certificate

Grupp 1-ämnen

Betyg

Betygsskala

A 100-80
B 70-79
C 60-69
D 50-59
E 40-49 underkänd
F 5-39 underkänd

Grupp 2-ämnen

Betyg

Betygsomdöme

A very high
B high
C very satisfactory
D satisfactory
E low
F very low

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna poäng på resultatet i alla betyg på summary statement for unit 3 o 4.

På betyg utfärdade före –92: Räkna poäng på grupp 1 ämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev inträdesprov. 

På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier: 

Tertiary Entrance Examination (TEE)
Tertiary Entrance Rank (TER) är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5.
Tertiary Entrance Score (TES) är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.

University Admissions Index (UAI) ersätter TER från 1998.