Gå till huvudinnehåll

Australien - Western

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1997: Western Australian Certificate of Education (WACE)

Antal år: (10+)2

Examen före 1997: Certificate of Secondary Education (CSE)

Antal år: (10+)2

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (10+)2-3

Dokumentation

Western Australian Certificate of Education (WACE)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D eller 40

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i betyget 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a ämnet i betyget 
  3b matematik I 
  5 matematik I+II 
fysik 1a om ämnet finns i slutbetyget 
  2 ämnet år 12 
kemi 2 ämnet år 12 
biologi 2 ämnet år 12 
naturkunskap 2 2 units i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b 2 units i social science 
historia 2a ämnet år 12 
språk 3 ämnet år 12 
  4 ämnet år 12 + att språket lästs från årskurs 7-8 
idrott och hälsa 1 physical education i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-D

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg i skala A-D

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7

Nmax 10

Nmin 7

Betygsskala 40-100

Nmax 100

Nmin 40

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på ämnena i WACE eller CSE.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev inträdesprov. På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier:

Tertiary Entrance Examination (TEE)
Tertiary Entrance Rank (TER) är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5. 
Tertiary Entrance Score (TES) är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.

University Admissions Index (UAI) ersätter TER från 1998.