Gå till huvudinnehåll

Australien - ACT

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: ACT Year 12 Certificate

Antal år: (10+)2

Minst 100 units

1 standard unit = 55 t
A course åk 11 och 12
T course Tertiary preparatory
V course Vocational
E course Employment
R course Recreational åk 11 och 12
Minor course 2 units
Major course 3-5 units
Major-minor course 5,5 units
Double major course 7 units

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (10+)2-3

Dokumentation

ACT Year 12 Certificate

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska år 12
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a 5 units 
  3b 7 units 
  5 10 units 
fysik 1a 6 units 
  2 8 units 
kemi  2 7 units 
biologi  2 4 units 
naturkunskap  2 5 units i Natural Science eller 3 units i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi 
samhällskunskap 1b minorkurs i social science 
historia 1b minorkurs 
  2a majorkurs 
språk 3 5 units + att ämnet ska ha lästs för år 11 eller 7 units 
  7 6 units + att ämnet ska ha lästs från år 8 eller 10 units 
idrott och hälsa 1 physical education i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-E

Omvandlingstabell skala A-E

Betyg

Omdöme

Omvandlingsvärde

A Very High Achievement 10
B High Achievement 9
C Sound Achievement 8
D Limited Achievement 7
E Very Limited Achievement 0

Nmax 10

Nmin 7

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna på sista årets resultat.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev inträdesprov
På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier:

Tertiary Entrance Examination TEE
Tertiary Entrance Rank TER är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5.
Tertiary Entrance Score TES är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.
University Admissions Index UAI ersätter TER från 1998