Gå till huvudinnehåll

Australien - South Australia och Northern territory

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola South Australia

Examen fr.o.m. 1993: South Australian Certificate of Education 

Examen t.o.m. 1992: Year 12 Certificate of Achievement 

Antal år: (10+)2

Gymnasieskola Northern Territory

Examen fr.o.m. 1997: Northern Territory Certificate of Education 

Examen t.o.m. 1996: South Australia Certificate of Education of Northern-Territory 

Antal år: (7+3+)2

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (10+)2-3

Dokumentation

South Australian Certificate of Education och Record of Achievement

Behörighetsgivande kurser

En full year-course i betyget från år 12 innebär 2 units år 11 och 2 units år 12.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i slutbetyget 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a mathematics 1, full year course 
  3b mathematics 1S, full year-course 
  5 mathematics 1+2 full year-courses 
fysik 1a om ämnet finns I slutbetyget 
  2 physics full year-course 
kemi 2 chemistry full year-course 
biologi 2 biology full year-course 
naturkunskap 2 general science full year-course 
samhällskunskap 1b full year-course i social science 
historia 2a history full year-course 
språk 3 full year-course i språket 
  4 full year-course i språket + språket ska ha lästs från år 8 
idrott och hälsa 1 physical education i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-E/1-20

Omvandlingstabell betygsskala A-E

Betyg

Omdöme

Omräkningsvärde

A Very High Achievement 17-20 10
B High Achievement 14-16 9
C Competent Achievement 11-13 8
D Marginal Achievement 8-10 7
E Low Achievement 1-8 0

Nmax 10

Nmin 7

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på ämnen i år 12.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev inträdesprov

På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier:

Tertiary Entrance Examination (TEE)

Tertiary Entrance Rank (TER) är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5.

Tertiary Entrance Score (TES) är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.

University Admissions Index UAI ersätter (TER) från 1998.