Gå till huvudinnehåll

Australien - Tasmanien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1993: Tasmanian Certificate of Education (TCE) 

Antal år: (6+4+)2

Examen: Higher School Certificate (före 1993)

Antal år: (10+)2

Ämnen indelade i grupper:
Level II som ger en allmän bas
Level III som bygger vidare

Ämnen indelade efter kursplan:
A syllabus= 25 t i åk 9/10 och 50 t i åk 11/12
B syllabus= 100 t i åk 9-12
C syllabus= 150 t i åk 11/12
VE syllabus= Vocational Entry

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Advanced Diploma

Antal år: (10+)2-3

Dokumentation

Tasmanian Certificate of Education

Behörighetsgivande kurser

Betyg C eller Satisfactory achievement

Betygskrav/Godkänt betyg

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 betyg i examen
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a level II/A syllabus 
  3b level III/B syllabus
  5 level III/C syllabus incl. calculus 
fysik 1a level III/C syllabus 
  2 level III A+B/C syllabus 
kemi 2 level III A+B/C syllabus 
biologi 2 level III/C syllabus 
naturkunskap 2 general science level III/B syllabus 
samhällskunskap 1b level II/B syllabus i social science 
historia 1b level II/B syllabus 
  2a level III/C syllabus 
språk 3 level III/C syllabus 
  4 level III/C syllabus + att språket lästs från åk 7 el 8 
idrott och hälsa 1 physical education i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Omdöme

Betyg

Commendable/Outstanding achievement 17-20 A
High achievement 9-16 B
Satisfactory achievement 1-8 C

Omvandlingstabell A-C

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B 9
C 8

Nmax 10

Nmin 8

Betygsskala Tasmanian Certificate of Education (TCE)

Förkortning

Betygsomdöme

EA Exceptional Achievement
HA High Achievement
CA Commendable Achievement
SA Satisfactory Achievement
PA Preliminary achievement

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna på sista årets resultat.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieskola och TER, TES eller UAI och ev. inträdesprov.

På betygen kan också följande förkortningar förekomma. Samtliga är relaterade till antagning till högre studier:

Tertiary Entrance Examination (TEE).

Tertiary Entrance Rank (TER) är en ranking av studenter med resultat från åk 12 mellan 0-99,5.

Tertiary Entrance Score (TES) är resultatet av att multiplicera resultaten från de fem bästa ämnena med 5,1. Maxvärde 510.

University Admissions Index (UAI) ersätter (TER) från 1998.