Gå till huvudinnehåll

Bangladesh

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Higher Secondary Certificate Examination (HSC)

Antal år: (8+2+)2

Higher Secondary School / Intermediate

Secondary School Certificate (SSC), 10 års skolutbildning, ger inte grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: Vocational Higher Secondary Certificate

Antal år: (10+)2

Vocational Higher Secondary Educations

Madrasah

Examen: Madrasah Alim examen

Antal år: (10+)2

Motsvarar Higher Secondary Certificate Examination

SSC nivå är Kahkil årskurs 9-10
HSC nivå är Alim årskurs 11-12, vilken ger behörighet till universitetsstudier.

Skolreform för religösa skolor Madrasah infördes 1978. Denna har idag behörighet till universitet i landet.

Dokumentation

Slutexamensbetygen (Diplom och ämnesbilaga) från Higher Secondary Certificate Examination /Intermediate Certificate (IC) och Marks Sheet/Academic Transcript

Betygsdokumenten ska vara utfärdade av en av de erkända examinationsboarderna. Vi godtar inte dokument utfärdade direkt av skolan.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. examensår 2015

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet i årskurs 10 (SSC)
  4 ämnet i HSC 
fysik 2 ämnet i HSC
kemi 1 ämnet i HSC
  2 ämnena kemi och biologi i HSC
biologi 2 ämnet i HSC
naturkunskap 2 2 naturvetenskapliga ämnen i HSC
samhällskunskap 1b kursen Civics & Good Governance eller två
samhällskunskapsliknande ämnen i HSC
historia 1b ämnet History i HSC (ej kursen Islamic History)
språk 7 Bengaliska i HSC  
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i HSC
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. examensår 2014

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 33%, Betyg 1 (fr.o.m. 2003)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a ämnet Mathematics i HSC eller IC 
fysik 1a om ämnet finns i HSC eller IC 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena kemi, fysik eller biologi finns i HSC eller IC 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n finns i HSC eller IC 
historia 1b om ämnet finns i HSC eller IC 
språk 7 modersmål eller undervisningsspråk  
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i HSC eller IC 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5 (fr.o.m. 2003)

Nmax 5

Nmin 1

Betygsskala 33-100

Nmax 100

Nmin 33

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd totalpoängen som finns på diplom/ämnesbetyg.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

HSC eller IC, samt för vissa utbildningar även inträdesprov.