Gå till huvudinnehåll

Bangladesh

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Higher Secondary Certificate Examination

Antal år: (10+)2

Higher Secondary School / Intermediate

Secondary School Certificate (SSC), 10 års skolutbildning, ger inte grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: Vocational Higher Secondary Certificate

Antal år: (10+)2

Vocational Higher Secondary Educations

Madrasah

Examen: Madrasah Alim examen

Antal år: (10+)2

Motsvarar Higher Secondary Certificate Examination

SSC nivå är Kahkil årskurs 9-10
HSC nivå är Alim årskurs 11-12, vilken ger behörighet till universitetsstudier.

Skolreform för religösa skolor Madrasah infördes 1978. Denna har idag behörighet till universitet i landet.

Dokumentation

Higher Secondary Certificate Examination /Intermediate Certificate och Marks Sheet/Academic Transcript

Betygsdokumenten ska vara utfärdade av en examinationsboard. Vi godtar inte dokument utfärdade direkt av skolan.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a ämnet Mathematics i HSC eller IC 
fysik 1a om ämnet finns i HSC eller IC 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena kemi, fysik eller biologi finns i HSC eller IC 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n finns i HSC eller IC 
historia 1b om ämnet finns i HSC eller IC 
språk 7 modersmål eller undervisningsspråk  
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i HSC eller IC 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 33-100

Nmax 100

Nmin 33

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd totalpoängen som finns på diplom/ämnesbetyg.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

HSC eller IC, samt för vissa utbildningar även inträdesprov.