Gå till huvudinnehåll

Belgien

Behörighetsgivande utbildning

Flamländskt system

Gymnasieskola

Examen: Diploma van Secundair Onderwijs

Antal år: (6+2+2+)2 eller (6+3+)3

Examen: Getuigschrift van Hoger Secundair Onderwijs

Antal år: (6+2+2+)2 eller (6+3+)3

Yrkesutbildning

Examen: Diploma van secundair onderwijs/BSO

Antal år: (6+2+2+)2+1 eller (6+3+)3+1

Utbildningsvägar

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

Studieförberedande inriktgningar t.ex. Wetenschappen-wiskunde eller Humane wetenschappen

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

Yrkes- och studieförberedande inriktningar t.ex. ekonomi, eltekink osv.

Kunstsecundair Onderwijs (KSO)

Estetiska inrikningar t.ex. musik, dans osv.

Beroepssecunair onderwijs/yrkesutbildning (BSO)

Yrkesinrikningar t.ex. frisör, bygg- och anläggning m.fl.

Franskt system

Gymnasieskola

Examen: Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur

Antal år: (6+2+2+)2 eller (6+3+)3

Yrkesutbildning

Examen: Certificat d'Enseignement secondaire supérieur/section professionnelle

Antal år: (6+2+2+)2+1 eller (6+3+)3+1

Utbildningsvägar

Enseignement général

Studieförberedande inriktningar: Humanités anciennes (specialiseringar latin-grec, latin-mathématique, latin-sciences), Humanités modernes specialiseringar moderne scientifique A (mathématique forte), scientifique B (mathématique et sciences), économique (sciences économiques) och sciences humaines)

Enseignement technique

Enseignement artistique

Enseignement professionnel

Dokumentation

Diploma van Secundair Onderwijs/Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur samt årskursbetyg.

Utbildningen dokumenteras med ett diplom och det är endast det som krävs för behörighet till högre utbildning. Av diplomet framgår inga betygsatta ämnen utan endast utbildningsväg och eventuell inriktning. För bedömning av särskild behörighet krävs årskursbetyg från minst det sista året. Årskursbetygen saknar värde i Belgien och det går vanligtvis inte att få ut kopior från skolan. Bedömning kan då göras endast på diplom, men skriftlig förklaring krävs.

I vissa fall framgår inte utbildningens inriktning av diplomet. Kombination och omfattning av ämnena i årskursbetygen bestämmer nivån i de olika ämnena.

Behörighetsgivande kurser 

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 eller enligt vad som framgår av årskursbetyg

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ASO (fr.o.m. ca 2000)
matematik 1b BSO, KSO/Enseignement professionnel, Enseignement artistique
  2a ASO, TSO/Enseignement général, Enseignement technique
  3b ASO,TSO/Enseignement général, Enseignement technique med ekonomisk inriktning
  4 ASO/Enseignement général med naturvetenskaplig inriktning
  5 ASOASO/Enseignement général med matematiskisk inriktning
fysik 2 ASO/Enseignement général med naturvetenskaplig inriktning
kemi 2 ASO/Enseignement général med naturvetenskaplig inriktning
biologi 2 ASO/Enseignement général med naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2 ASO/Enseignement général
samhällskunskap 1b samhällskunskap eller liknande ämne i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget
språk 3 språk samtliga gymnasieår
  4 språk i gymnasiet och grundskolan
  7 undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Det finns ingen bestämd nationell betygsskala utan det är upp till varje skola att besluta vilken skala man vill använda. Betygen har ingen betydelse vid ansökan till högre utbildning utan alla med en avslutad gymnasieutbildning är behöriga. I vissa fall kan skalan variera från olika år.
Vid oklar betygsskala kräv den sökande på information från skolan.

Betygsskala 50-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Omdömen

Omräkningsvärde

TB/ZG/Très bon 5
B/G/Bon 4
S/B/Satisfaisant 3
I/O/Insuffisant  2
TI/Z/Très insuffisant 1

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista gymnasieåret.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieexamen oavsett utbildningsväg.