Gå till huvudinnehåll

Bolivia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller en Humanidades

Examen: Bachiller Comercial

Examen: Bachiller Industrial

Examen: Bachiller por Madurez y Suficiencia

Antal år: (8+)4

Yrkesutbildning

Examen: Técnico Medio

Antal år: (8+)4

Dokumentation

Diploma Bachiller och Certificado calificaciones tres últimos años de estudio

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

 Betyg 51 eller 3,6 eller 2,6 eller 36

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 
  2a om ämnet har lästs 2 av de 3 sista åren 
  3b om ämnet lästs de 3 sista åren 
fysik 1a om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena kemi, fysik, och biologi lästs de 2 sista åren 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne(n) lästs 2 av de 3 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
språk 7 om spanska/castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-100

Från ca 2013

Betygsskala

Betygsomdöme

90-100 Sobresaliente
77-89 Distinquido
64-76 Bueno
51-63 Suficiente
0-50 Reprobado

Nmax 100

Nmin 51

Betygsskala 1-7

Från ca 1972

Betyg

Betygsomdöme

7 Excelente
6 Muy bueno
5 Bueno
4 Regular
3 Deficiente
2 Malo
1 Pesimo

Nmax 7

Nmin 3,6

Betygsskala 1-5

Ca 1968-1972

Nmax 5

Nmin 2,6

Betygsskala 1-70

Nmax 70

Nmin 36

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg sista gymnasieåret.

Enligt UHRFS gäller särskilda bestämmelser för omräkning till preliminärt meritvärde för betyg med skala 3,6-7 från Bolivia.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller och godkänt inträdesprov.