Gå till huvudinnehåll

Bosnien-Hercegovina

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Republika Srpska

Examen: Диплома о положеном матурском испиту у гимназији/Diploma o položenom maturskom ispitu u gimnaziji

Antal år: (8+)4

Fr.o.m. 2003 började 9-årig grundskola implementeras.

Federationen Bosnien och Hercegovina

Examen: Diploma o završenoj srednjoj školi

Examen: Diploma o završenoj gimnaziji

Examen: Diploma opće gimnazije

Antal år: (8+)4

Fr.o.m. 2003 började 9-årig grundskola implementeras.

Inriktningar

Inriktningar gymnasieskola (гимназија/gimnazija) 

  • Општа гимназија /Оpšta gimnazija (generell inriktning)
  • Друштвено-језички смер / Drustveno-jezicki (samhällsvetenskaplig-språklig)
  • Приpодно – математички / Prirodno-matematicki (naturvetenskaplig-matematisk)
  • Језички / Jezicki (språklig)

Yrkesutbildning

Examen: Diploma o zavrsenoj srednoj skoli po modularnom nastavnom planu i programu 

Antal år: (8+)4

Fr.o.m. 2003 började 9-årig grundskola implementeras.

Republika Srpska

Examen: Диплома о положеном матурском испиту/Diploma o položenom maturskom ispitu

Examen: Диплома о положеном матурском испиту у стручној школи/Diploma o položenom maturskom ispitu u stručnoj školi

Examen: Диплома о положеном матурском испиту у стручној техничкој школи /Diploma o položenom maturskom ispitu u stručnoj tehničkoj školi 

Antal år: (8+)4

Fr.o.m. 2003 började 9-årig grundskola implementeras.

Federationen Bosnien och Hercegovina

Examen: Diploma o završenoj srednjoj stručnoj školi

Examen: Diploma o završenoj srednjoj školi

Examen: Svjedodžba o završenoj srednjoj školi 

Examen: Svjedočanstvo/ Svjedodžba o završnom ispitu 

Antal år: (8+)4

Fr.o.m. 2003 började 9-årig grundskola implementeras.

Brčko-distriktet

Examen: Diploma o maturskom ispitu 

Antal år: (8+)4

Fr.o.m. 2003 började 9-årig grundskola implementeras.

Jugoslavien

Examen före 1995: Svjedočanstvo/Svjedodžba o završenom obrazovanju

Antal år: (8+)4

Inriktningar yrkesutbildning (exempel)

  • Електротехничцар / elektrotehničar (elteknik)
  • Економски техничар / ekonomski tehničar (ekonomi)
  • Медицинска сестра / техничар / medicinska sestra / tehničar (vård)
  • Зубни техничар / zubni tehničar (tandvård)

Nivåindelning

Gymnasieutbildning Nivå IV ger grundläggande behörighet.

Gymnasieutbildning Nivå III ger inte grundläggande behörighet.

Dokumentation

Diplom samt betyg från gymnasiets samtliga fyra årskurser.

Dokumentationen kan se olika ut och vara utfärdad på det latinska och/eller det kyrilliska alfabetet beroende på vilken del av landet utbildningen tillhör.

Stručno obrazovanje / стручно образовањe betyder yrkesutbildning.

Uvјerenje/Увјерење eller Potvrda/Потврда är intyg som utfärdas vid förlorat originaldokument. Även duplikat kan utfärdas vid förlorade betygsdokument.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 
  2a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  3b ämnet lästs alla 4 år på ekonomisk eller språklig linje 
  4 ämnet lästs alla 4 år på allmän linje 
  5 ämnet lästs alla 4 år på naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje 
kemi 1 ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning 
biologi 1 ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer
naturkunskap 2 minst 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) 2 av de 3 sista åren 
historia 1b ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 3 språk lästs alla 4 gymnasieåren 
  7 bosniska, kroatiska, serbiska och ev. annat språk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighet från yrkesutbildning

Yrkesinriktad gymnasieutbildning leder till titeln Technicar. Utbildningen finns med många olika inriktningar. De vanligast förekommande inriktningarna finns listade under Behörighetsgivande utbildning. De olika inriktningarna innehåller allmänna ämnen men med olika omfattning och nivå. Beroende på variation av innehåll utförs bedömning av behörighetsgivande kurser med försiktighet.

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Betygsomdöme

Betygsomdöme

Betyg

Odličan Одличан    5
Vrlo dobar Врло добар       4
Dobar Добар 3
Dovoljan Довољан 2
Nedovoljan Недовољан 1

Nmax 5

Nmin 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg.

Ordlista

Svenska

Bosniska (latinska alfabetet)

Bosniska (kyrilliska alfabetet)

Examensbevis  Diploma Диплома
Årskursbetyg Svjedočanstvo - svjedodžba Cвједочанство
Intyg Ujverenie Увjeрење
Studieförberedande program Gimnazija Гимназија
Yrkesutbildning Stručno obrazovanјe Стручно образовање
Intern skolexamen Matura Матура
Utbildning Obrazovanje Oбразовање
Årskurs Razred Разред
Matematik Matematika Математика
Fysik Fizika Физика
Kemi Hemija Хемија
Biologi Biologija Биологија
Historia Istorija / Povijest Историја
Geografi Geografija Географија
Första Prvа Прва
Andra Druga Друга
Tredje Trećа Treћа
Fjärde året Četvrta Четвртa
Uppförande Vladanje Владање

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen och inträdesprov; till vissa fakulteter gäller yrkes-/tekniska diplom