Gå till huvudinnehåll

Brasilien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen efter 1996: Diploma de Ensino Médio 

Antal år: (8+)3

Examen efter 1996: Certificado de Conclusão de Ensino Médio 

Antal år: (8+)3

Examen före 1996: Certificado de Conclusão de 2º Grau 

Antal år: (8+)3

Från och med 2008 har Brasilien en 9-årig obligatorisk grundskola (Ensino Fundamental) för barn mellan 6 och 14 år. Båda systemen (8-årig och 9-årig grundskola) kommer att löpa parallellt under en period. Första avgångsår för Certificado de Ensino Médio (12-årig utbildning) blir troligen cirka år 2020.

Yrkesutbildning

Examen efter 1996: Diploma de Técnico de Nível Médio 

Antal år: (9+)3

Examen före 1996: Diploma de Auxiliar Técnico 

Antal år: (8+)3-4

Examen före 1996: Diploma de Técnico de 2º Grau 

Antal år: (8+)3-4

Examen före 1996: Certificado de Habilitação Básico 

Antal år: (8+)3-4

Vuxenutbildning

Examen: Certificado de conclusão do Ensino Médio Educação para Jovens e Adultos (EJA)

Educação para Jovens e Adultos (EJA): ges både på grundskole- och gymnasienivå. För att börja EJA på gymnasienivå krävs att man minst fyllt 18 år. Undervisningen kan bedrivas både i skola, på halvdistans eller på distans. Om undervisningen bedrivs på distans avläggs även Examenes Supletivos. Längden på EJA varierar från 3 "semester" till 3 år.

Dokumentation

Efter cirka 1996: Diploma de Ensino Médio / Diploma de Técnico de Nível Médio
+ Histórico Escolar Serie 1, 2 e 3.

Fram till cirka 1996: Certificado de Conclusão de 2 º Grau / Diploma de Técnico de 2 º Grau / + Histórico Escolar Serie 1, 2 e 3.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5, 50 eller 60

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  2a om ämnet lästs de sista 3 åren 
  3b om ämnet lästs 3 år from 2001 
fysik 1a om ämnet lästs 2 av de 3 sista gymnasieåren
  2 om ämnet lästs 3 år from 2001 
kemi 2 om ämnet lästs 3 år from 2001 
biologi 1 om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  2 om ämnet lästs de 3 sista åren 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena kemi, fysik och biologi lästs 2 av de 3 sista åren 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/-n lästs minst 2 år. Samhällskunskapsliknande ämnen kan vara t.ex. "OSPB" (social och politisk organisation i Brasilien), sociologi eller historia i kombination med geografi
historia 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
språk 7 om portugisiska finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-10

Betygsförkortning

Betygsomdöme

Betygsskala

SS Superior Superior 9.00-10.0
MS Médio Superior 7.0-8.9
ME Médio 5.0-6.9
MI Médio Inferior 3.0-4.9
II Inferior Inferior 0.0-2.9
SR Sem rendimento  
  Crédito concedido  

Nmax 10

Nmin 5

Betygsskala 0-10

Nmax 10

Nmin 5

Betygsskala 0-100

Förekommer fr.o.m. 2007

Nmax 100

Nmin 60

Betygskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygskala 1-6

Betyg

Betygsomdöme

Betygsskala

Omräkningsvärde

A Excelente 90-100 6
B Bom 75-89 5
C Regular 60-74 4
D Sofrive 50-59 3
I Insuficente 0-49 2
S Abandono com aproveitamento   1

Nmax 6

Nmin 3

Betygsskala 1-6

Betygsförkortning

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

SS Superior Superior 6
MS Média Superior 5
MM Média Média 4
MI Média Inferior 3
II Inferior Inferior 2
SR Sem rendimento 1

Nmax 6

Nmin 4 

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg sista gymnasieåret.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för betyg i skala 5-10 och 60-100.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasiebetyg samt inträdesprovet Vestibular och/eller gymnasieexamen ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). ENEM är tillgängligt från och med 1998.