Gå till huvudinnehåll

Burkina Faso

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplome de Bachelier/Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre

Antal år: (6+)7

Serier

A – Philosophie-lettres, options A1-A5

B – Économique et social

C – Sciences mathématiques et physiques

D – Sciences mathématiques et naturals

E – Mathématiques et techmique

Dokumentation

Diplom de Bachelier / Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre+ Releve de Notes 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämnet i bac 
fysik 1a om ämnet finns i Serie C eller Serie D 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi i bac 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i bac 
historia 1b om ämnet finns i bac 
språk 7 undervisningsspråk franska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från mention eller relevé des notes, (totalpoängen inklusive tilläggsämnen, dividerad med koefficienten). 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalaureat/Bachelier