Gå till huvudinnehåll

Burma/Myanmar

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Basic Education High School Examination / Matriculation Examination

Antal år: (5+4+)2

Yrkesutbildning

Examen: Technical High School Diploma/Trade School Diploma/Agricultural School Diploma

Antal år: (5+4+)2

Dokumentation

Basic Education High School Examination / Matriculation Examination 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 40 fr.o.m. 2002

Betyg 45 t.o.m. 2001

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a om Matematik finns på transcript
fysik 1a om ämnet finns på transcript
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, biologi eller kemi på transcript  
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne på transcript 
språk 7 Burmesiska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns på transcript 
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Kärnämnen i utbildningen är burmesiska (myanmar), engelska och matematik. Ämnen som kan väljas utöver dessa är ekonomi, fysik, kemi, historia, geografi, biologi och ytterligare myanmar i 8 kombinationer.

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Fr.o.m. 2002

Nmax 100

Nmin 40

Betygsskala 0-100

T.o.m. 2001

Nmax 100

Nmin 45

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Beräkna betygsmedelvärde på samtliga examensämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Matriculation och/eller inträdesprov.