Gå till huvudinnehåll

Burundi

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplôme des Humanités Complètes

Examen fr.o.m. 1999: Diplome d'Etat

Examen t.o.m. 1999: Certificat d'Humanites Completes

Antal år: (6+4+)3

Yrkesutbildning

Examen: Technicien Diploma A2

Antal år: (6+4+)3

Dokumentation

Diplôm D'Etat + Bulletin scolaire/Certificat des Humanites Completes+Bulletin scolaire/ Diplome A2

Obs! År 1 är det sista året, år 3 är det första året

Diplome A2

Övriga förekommande betygsdokument

Diplome d'Humanites Generales ger inte grundläggande behörighet

Diplome A3 ger inte grundläggande behörighet, 10-årig yrkesutbildning

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50 (%)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämne i slutbetyg 
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi  
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämnen  
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
språk 7 modersmål/undervisningsspråk: franska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd det uträknade värdet i procent i skala 50-100 som anges på diplomet.

Om uträknat värde inte anges på diplomet, använd färdiguträknat värde i procent i bulletin scolaire (samlat medelvärde för tre år). Om uträknat värde saknas i bulletin scolaire, räkna medelvärde genom att addera procenttalet för de tre gymnasieåren och dela med tre. Om procenttal för varje år saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de tre sista åren.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Utgå från framräknat betygsomdöme på diplom eller totalpoäng på betyg från sista årskursen.

Betygsskala 1-4

Nmax 4

Nmin 1

Omvandlingstabell

Betygsomdöme på diplom Omräkningsvärde
Distinction 4
Grand Fruit 3
Fruit 2
Satisfaction 1

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Diplome d'Etat/Certificat d'Humanites Completes/ samt till vissa utbildningar inträdesprov