Gå till huvudinnehåll

Chile

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Licencia de Enseñanza/Educación Media Humanístico-Científica

Antal år: (8+)4

Yrkesutbildning

Examen: Licencia de Enseñanza/Educación Media Técnico-Profesional

Antal år: (8+)4

Examen: Licencia de Enseñanza Media Artística

Antal år: (8+)4

Yrkesutbildningen har ca 14 inriktningar.

Tidigare inriktningar inom yrkesutbildning: Comercial, Industrial, Técnica, Agrícola och Marítima.

Dokumentation

Licencia de Enseñanza Media Humanístico-Científica/Técnico-Profesional och Certificado de concentración de notas cursos 1, 2, 3 y 4.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs 2 av de 4 sista åren
  2a om ämnet lästs 3 av de 4 sista åren 
  3b om ämnet lästs de 4 sista åren på linje Humanístico-Científica 
  4 om ämnet lästs som tillval under de 2 sista åren utöver de ovan nämnda 4 åren på Humanístico-Científica
Fr.o.m. 2002: om kurserna Algebra y Modelos Analíticos och Funciones y procesos infinitos finns med som tillval under de 2 sista åren utöver de ovan nämnda 4 åren på Humanístico–Científica 
fysik 1a Fr.o.m. 2002: om fysik de 3 första åren inriktning Humanístico-Científica
T.o.m. 2001: om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  2 Fr.o.m. 2002: samtliga 4 år inriktning Humanístico-Científica
kemi 1 Fr.o.m. 2002: om kemi de 3 första åren inriktning Humanístico-Científica 
  2 Fr.o.m. 2002: samtliga 4 år inriktning Humanístico-Científica 
biologi 1 Fr.o.m. 2002: motsvarighet saknas inom inriktning Humanístico-Científica
T.o.m. 2001: Ciencias naturales under 2 av de 3 sista åren samt 2 år biologi 
  2 Fr.o.m. 2002: biologi alla 4 år inriktning Humanístico-Científica
T.o.m. 2001: Ciencias naturales under 2 av de 3 sista åren samt 2 år biologi som tillval 
naturkunskap 1b om ämnet Ciencias naturales finns 1 av de 3 sista åren 
  2 om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs 2 av de 3 sista åren eller Ciencias naturales lästs 2 av de 3 sista åren
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/-n lästs 2 av de 3 sista åren
historia 1b om ämnet eller Ciencias Sociales Históricas/Historia y Ciencias Sociales lästs 2 av de 3 sista åren
språk 7 om spanska/Castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Prueba Aptitud Académica (PAA)

För sökande, som utöver sitt gymnasiebetyg har genomgått universitetens tillträdesprov Prueba Aptitud Académica (PAA) med lägst 450 poäng, samt de särskilda ämnesproven Prueba de Conocimientos Específicos (PCE) med lägst 500 poäng i två relevanta ämnen gäller följande:

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 5 PCE lägst 500 p och om ämnet lästs som tillval under de 2 sista åren
fysik 1a PCE lägst 500 p och om ämnet lästs som tillval under de 2 sista åren
kemi 1 PCE lägst 500 p och om ämnet lästs som tillval under de 2 sista åren 
biologi 2  PCE lägst 500 p och om ämnet lästs under de 2 sista åren

Landets betygssystem

Betygsskala 1-7

Nmax 7

Nmin 4

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på de tre sista årens färdiguträknade medelvärde (promedio general/final) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd uträknat medelvärde (Promedio General/Final). Om uträknat värde saknas räkna ut genomsnitt på betygsresultaten från sista året.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Fr.o.m. 2003: Prueba de Selección Universitaria (PSU)

1966-2002: Gymnasiebetyg Licencia de Educacion Media + Prueba de Aptitud Académica PAA + (oftast) Prueba de Conocimientos Específicos (PCE)
PAA + PCE