Gå till huvudinnehåll

Colombia

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller Académico/Clásico

Antal år: (9+)2

Examen: Bachiller en Promoción Social

Antal år: (9+)2

Examen: Validación del Bachillerato Académico en un solo exámen

Ger samma behörighet som Bachiller. Det är ett enda prov som motsvarar hela gymnasieutbildningen.

Yrkesutbildning

Examen: Bachiller Pedagógico/Formación Normalista

Examen: Bachiller Industrial (olika specialiseringar)

Examen: Bachiller Comercial

Examen: Bachiller Agropecuario

Examen: Bachiller Técnico

Antal år: (9+)2

Dokumentation

Diploma de Bachiller och Certificado calificaciones cursos 9, 10 y 11

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1, 3, 6, 50 eller 60

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs de 2 sista åren
  3c om ämnet lästs de 2 sista åren i Bachillerato Académico eller Clásico med naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a om ämnet finns i Bachillerato Académico eller Clásico med natur­vetenskaplig inriktning eller om ämnet lästs år 9, 10 och 11 
biologi 2 om ämnet lästs de 2 sista åren i Bachillerato Académico eller Clásico med naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2 om 2 av ämnena kemi, fysik och biologi lästs de 3 sista åren 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/-n de 2 sista åren
historia 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
språk 7 om spanska/Castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-3

Nationell betygsskala fr.o.m. 2009 (Decreto 1290)

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Desempeño Superior 3
Desempeño Alto 2
Desempeño Básico 1
Desempeño Bajo 0

Nmax 3

Nmin 1

Betygsskala 1-3

Betygsskala 2002-2009 (Decreto 230)

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Excelente (E) 3
Sobresaliente (S) 2
Aceptable (A) 1
Insuficiente (I) 0
Deficiente (D) 0

Nmax 3

Nmin 1

Betygsskala 1-2

Betygsskala ca 1994-2002

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Excelente (E) 2
Bien, Bueno (B) 1
Insuficiente (I) 0

Nmax 2

Nmin 1

Tidigare förekommande betygsskalor

Fr.o.m. ca

Skala

Godkänt betyg

1984 (Decreto 1002 och Resolución 17486) 1-10 6
Före 1984 1-5 3

Andra betygsskalor kan förekomma, framförallt under tidigare år, då ingen nationell betygsskala fanns.

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd det färdiguträknade medelvärdet (promedio general) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de två sista åren. Omvandla omdöme med hjälp av omvandlingstabellen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd uträknat värde promedio. Om uträknat värde saknas räkna genomsnitt på samtliga betyg sista gymnasieåret.

Betyg i uppförande räknas inte med. Uppförande benämns t.ex. Conducta/comportamiento.

Enligt UHRFS gäller särskilda bestämmelser för omräkning till preliminärt meritvärde för betyg i skala 6-10 från Colombia.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller och inträdesprov, Examen de Estado para Ingreso a la Educación Superior/Saber 11° (administreras av ICFES).