Gå till huvudinnehåll

Costa Rica

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller en Educación Media/Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada

Antal år: (9+)2

Inriktningar: Académica, Artistíca, Técnica Profesional, Ciencias y letras, Ciencias. Dessutom finns ett flertal olika specialiseringar för varje inriktning.

Yrkesutbildning

Examen: Bachiller en Educación Media

Antal år: (9+)3

Inriktningar: Agropecuaria, Comercial, Industrial. Dessutom finns ett flertal olika specialiseringar för varje inriktning.

Vuxenutbildning

Examen: Educación Diversificada a Distancia

Antal år: (9+)2

Examen: Bachillerato por Madurez Suficiente

Antal år: (9+)3

Det är möjligt att tentera gymnasieutbildningen genom s.k. Bachillerato por Madurez Suficiente, alternativt gå vuxenutbildningen Educación Diversificada a Distancia. Dessa leder till Bachiller en Educación Media.

Dokumentation

Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada/Bachiller en Educación Media + Certificado de calificaciones tres últimos años de estudio

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 70 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
  2a om ämnet lästs de 2 sista åren på naturvetenskaplig inriktning 
  3b om ämnet lästs de 3 sista åren på yrkesutbildning 
fysik 1a om ämnet förekommer i årskurs 9, 10 och 11 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi lästs 2 av de 3 sista åren 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/-n de 2 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs de 2 sista åren 
språk 7 om spanska/castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyget 
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-100

Nmax 100

Nmin 70

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista året.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Diploma de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada/Bachiller en Educación Media + i vissa fall inträdesprov.