Gå till huvudinnehåll

Cypern

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola - Enaio Lykeion

Examen: Apolytirion

Antal år: (9+)3

Inriktningar Enaio Lykeion: Klassik (humanistisk), Handel/sekreterarinriktad, Ekonomisk, Främmande språk, Naturvetenskaplig

Gymnasiet börjar med ett gemensamt studieår kallat A som innehåller följande obligatoriska ämnen: grekiska, engelska, fysik, kemi, franska, samhällskunskap, historia, matematik, religion samt idrott och hälsa. I åren B och C kan ämnen som ger inriktning väljas enligt ovan. Ingen inriktning framgår dock i betygsdokumentets namn utan man får titta på optional subjects och ev. supplementary subjects för att se inriktningen. På de yrkesinriktade utbildningarna ligger praktik i utbildningen företrädesvis under år C.

Studieordning införd 2011

Utbildningen i gymnasieskolan är indelad i gemensamma kärnämnen, valfria ämnen för inriktningen (specialisering) och ämnen av särskilt intresse. Både specialiseringämnen och ämnen av särskilt intresse erbjuds endast i andra och tredje årskursen av gymnasieskolan. Elever i årskurs 1 följer en gemensam studieplan med kursplaner för varje ämne. Specialiseringsämnen erbjuds i årskurs 2 och 3. Ämnen av särskilt intresse erbjuds i årskurs 2 och 3.

Internationell gymnasieutbildning

Det finns skolor som undervisar enligt det brittiska systemet med Ordinary och Advanced levels (Sixth Form) som utfärdar betyg enligt detta system. Det är vanligt att skolan utfärdar cypriotisk apolytirion även till de elever som går upp i brittisk examen. Det finns även skolor som utfärdar betyg enligt amerikanska modell. 

Yrkesutbildning - STVE

Examen: Apolytirion Techniki

Antal år: (9+)3

Yrkesinriktat gymnasium/STVE har tretton olika profiler med stora möjligheter till individuella val. Behörighet beror på inriktning. 

Gymnasieskola turkcypriotiska delen - se Turkiet

Examen: Lise Diplomasi

Dokumentation

Aπολυτηριο - Apolytirion, Apolytirion Techniki / Lise Diplomasi 

Behörighetsgivande kurser (betyg fr.o.m. 2011)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 specialiseringsämne 1-3 
matematik 1b yrkesutbilding 
  3b utan specialisering (kärnämne) 
  4 specialiseringsämne 4 
  5 specialiseringsämne 1-3 
fysik 2 specialiseringsämne  
kemi 2 specialiseringsämne  
biologi 2 specialiseringsämne  
naturkunskap 2 apolytirio (studieförberedande inriktning) ger behörighet 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsämne i betyget
historia 1b om ämnet finns i betyget 
språk 3 franska i betyget
  7 undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 samtliga linjer 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (betyg t.o.m. 2010)

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b handel/sekreterarinriktad, yrkesinriktningar
  3b klassisk, ekonomisk
  5 naturvetenskaplig 
fysik 2 naturvetenskaplig
kemi 2 naturvetenskaplig (kemi ingår i ämnet fysik)
biologi 2 naturvetenskaplig och klassisk 
naturkunskap 2 samtliga linjer 
samhällskunskap 1b naturvetenskaplig, klassisk, ekonomisk och handel/sekreterarinriktad
historia 1b naturvetenskaplig, klassisk 
språk 7 undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 samtliga linjer 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från uträknat betygsmedelvärde. Betygsmedelvärdet är en sammanvägning av ämnesbetyg och examensbetyg i relation 30/70 %. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Apolytirio. Inträdesprov kan förekomma.