Gå till huvudinnehåll

Danmark - HF (t.o.m. 2007)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen t.o.m. 2007: Højere forberedelseeksamen (HF)

Examen t.o.m. 2007: Højere Handelseksamen (HHX)

Examen t.o.m. 2007: Højere Teknisk examen (HTX)

Antal år: (9+)2

Betyg från HF med avgångsår från och med 2008 bedöms enligt Danmark (2005).

Dokumentation

Studentereksamen

Behörighet i svenska

Den som inte har danska som modersmål i Studentereksamen måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska, t ex genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Dansk A på faellesfag
engelska - Engelsk B på tilvalgsfag (ger grundläggande behörighet i engelska) 
  6 Engelsk A
matematik 2a Matematik C på faellesfag 
  3b Matematik B på tilvalgsfag 
fysik 1a Fysik B på tilvalgsfag 
kemi 2 Kemi B på tillvagsfag 
biologi 1 Biologi C på fallesfag 
  2 Biologi B på tilvalgsfag 
naturkunskap 2 två av ämnena fysik, biologi, kemi niveau C på tilvalgsfag 
samhällskunskap 1b Niveau C på faellesfag eller tilvalgsfag 
  2 Niveau A 
historia 1b Historie B på faellesfag 
  2a Historie A på tilvalgsfag 
språk 3 Språket på niveau B på tilvalgsfag 
  4 Språket på niveau A på tilvalgsfag 
idrott och hälsa 1 Niveau C på faellesfag 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-13

Nmax 13

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Vid beräkning av betygsmedelvärde används det redan färdiguträknade "Eksamensresultat" från Studentereksamen.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen (HF), Højere Handelseksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX) eller Gymnasialt indslusningskursus for flygtninge (GIF). Inga särskilda inträdesprov.