Gå till huvudinnehåll

Danmark (1966-88) och Färöarna

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Studentereksamen

Antal år: (9+)3

Inriktningar Språklig linje

Nysproglig, musikfaglig, samfundsfaglig och klassisk sproglig gren

Inriktningar Matematisk linje

Matematisk-fysisk, matematisk-kemisk, samfundsfaglig, naturfaglig och musikfaglig gren

Dokumentation

Studentereksamen

Behörighet i svenska

Den som inte har danska som modersmål i Studentereksamen måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska, t ex genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Danska alla linjer
engelska - Matematisk linje alla grenar (ger grundläggande behörighet i engelska) 
  6 Sproglig linje alla grenar
matematik 2a Sproglig linje alla grenar 
  3c Matematisk-samfundsfaglig, naturfaglig och musikfaglig 
  5 Matematisk-fysisk och matematisk-kemisk 
fysik 1a Matematisk-samfundsfaglig, naturfaglig och musikfaglig 
  2 Matematisk-fysisk och matematisk-kemisk 
kemi 2 Matematisk-fysisk, kemisk, naturfaglig och musikfaglig 
biologi 2 Alla linjer 
naturkunskap 1b Sproglig linje alla grenar 
  2 Matematisk linje alla grenar 
samhällskunskap 1b Alla linjer (historia ger behörighet i samhällskunskap)
Oldtidskunskap ger inte behörighet i samhällskunskap
  2 Samfundsfaglig-sproglig gren 
historia 2a Alla linjer 
språk 3 Alla linjer 
  4 Sproglig linje alla grenar 
idrott och hälsa 1 Alla linjer 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-13

Nmax 13

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Vid beräkning av betygsmedelvärde används det redan färdiguträknade "Eksamensresultat" från Studentereksamen.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen (HF), Højere Handelseeksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX) eller Gymnasialt indslusningskursus for flygtninge (GIF). Inga särskilda inträdesprov.