Gå till huvudinnehåll

Danmark (1988-2008) och Färöarna

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 1988 t.o.m. ca 2008: Studentereksamen

Antal år: (9+)3

Inriktningar: Sproglig linje, Matematisk linje, Sproglig/Matematisk linje

Dokumentation

Studentereksamen

Behörighet i svenska

Den som inte har danska som modersmål i Studentereksamen måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska, t ex genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Dansk niveau A alla linjer
engelska - niveau B (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 niveau A Sproglig linje och Sproglig/Matematisk linje
niveau A Matematisk linje på valgfag
matematik  2a niveau C Matematisk linje och Sproglig/Matematisk linje
niveau C Sproglig linje på valgfag 
  3b niveau B Matematisk linje och Sproglig/Matematisk linje
niveau B Sproglig linje på höjt niveau 
  5 niveau A Sproglig/Matematisk linje
niveau A Matematisk linje valgfag på höjt niveau
fysik 1a niveau B Matematisk linje och Sproglig/Matematisk linje
  2 niveau A Sproglig/Matematisk linje
niveau A valgfag på höjt niveau Matematisk linje 
kemi 2 niveau B Sproglig/Matematisk linje
niveau B valgfag på mellemniveau Matematisk linje 
biologi 2 niveau B Sproglig/Matematisk linje
niveau B sproglig linje och Matematisk linje på valgfag 
naturkunskap 2 niveau C alla linjer 
samhällskunskap 1b niveau B alla linjer, Historia + Oldtidskunskap ger behörighet i samhällskunskap
  2 niveau A Sproglig/Matematisk linje, Sproglig linje och Matematisk linje på valgfag 
historia 1b niveau B alla linjer
  2a niveau A alla linjer
språk 3 niveau B alla linjer
  4 niveau A Sproglig/Matematisk linje
niveau A sproglig linje och Matematisk linje på valgfag 
idrott och hälsa 1 niveau C alla linjer 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Naturfag C ger inte behörighet i Matematik 1a. 

Landets betygssystem

Betygsskala 0-13

Nmax 13

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Vid beräkning av betygsmedelvärde används det redan färdiguträknade "Eksamensresultat" från Studentereksamen.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Inträdeskrav: Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen (HF), Højere Handelseeksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX) eller Gymnasialt indslusningskursus for flygtninge (GIF). Inga särskilda inträdesprov.