Gå till huvudinnehåll

Danmark (2008-2019)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2008-2019: Almen studentereksamen (stx)

Examen fr.o.m. ca 2008-2019: Teknisk studentereksamen (htx)

Examen fr.o.m. ca 2008-2019: Merkantil studentereksamen (hhx)

Antal år: (9+)3

Examen fr.o.m. ca 2008-2018: Hf-eksamen (hf)

Antal år: (9+)2

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2010-2019: EUX (kombinerad yrkesutbildning med gymnasial examen)

Antal år: (9/10+)3

Gymnasieutbildning Färöarna

För bedömning av gymnasiebetyg före 2016 från Färöarna, se landblad för äldre studieordningar från Danmark. Den danska 7-trin skalan infördes på betyg från Färöarna cirka 2016. 

Dokumentation

Studentereksamen

Behörighet i svenska

Den som inte har danska som modersmål i Studentereksamen måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska, t.ex. genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 02

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Dansk A
engelska 6 Engelsk A eller Engelsk B (beslut om behörighet från Engelsk B fattades av Bedömningshandboksgruppen 2014-09-09)
matematik 2a C
  3b B
  5 A
fysik 1a B
  2 A
kemi 1 bioteknologi A 
  2 B
biologi  2 B
naturkunskap 2

2 av ämnena biologi C, fysik, C kemi C eller naturfag C,

naturvidenskabelig faggruppe för HF eller

bioteknologi A

samhällskunskap 1b

Samfundsfag C eller högre niveau,

Kultur- og samfundsfaglig faggruppe för HF

  2  A
historia 1b B, kultur- og samfundsfaglig faggruppe för HF
  2a A
språk 3 B
  4 A
idrott och hälsa 1 Idrot C
  2 Idrot B eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Information om fysik

Vid genomgång av kursplaner för Dansk Fysik B saknas stora delar av mekanik därför krävs Fysik niveau A för motsvarande svensk Fysik 2.

Information om kurser på HF

I kultur- og samfundsfaglig faggruppe för HF ingår kurserna historie B, samfundsfag C och religion C.

I naturvidenskabelig faggruppe för HF ingår kurserna biologi C, geografi C och kemi C.

Landets betygssystem

Betygsskala -3-12

Nmax 12

Nmin 02

Beräkning av betygsmedelvärde

Vid beräkning av betygsmedelvärde används det redan färdiguträknade "Eksamensresultat" från Studentereksamen.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen (HF), Højere Handelseeksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX) eller Gymnasialt indslusningskursus for flygtninge (GIF). Inga särskilda inträdesprov.