Gå till huvudinnehåll

Danmark (fr.o.m. ca 2020)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Almen studentereksamen (stx)

Examen: Teknisk studentereksamen (htx)

Examen: Merkantil studentereksamen (hhx)

Antal år: (9+)3

Examen fr.o.m. 2019: Hf-eksamen (hf)

Antal år: (9+)2

Yrkesutbildning

Examen: EUX (kombinerad yrkesutbildning med gymnasial examen)

Antal år: (9/10+)3

Dokumentation

Studentereksamen

Behörighet i svenska

Den som inte har danska som modersmål i Studentereksamen måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska, t.ex. genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 02

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Dansk A
engelska 6 Engelsk B eller högre
matematik 2a Matematik C
  3c Matematik B
  4 Matematik A
fysik 1a Fysik B
  2 Fysik A
kemi 1 Kemi B eller Bioteknologi A 
  2 Kemi A
biologi  1 Biologi B
  2 Biologi A
naturkunskap 2

2 av ämnena biologi, fysik, kemi eller Naturgeografi på minst C-nivå alternativt Bioteknologi A eller Naturvidenskabelig faggruppe (HF)

samhällskunskap 1b

Samfundsfag C eller Kultur- og samfundsfaggruppe (HF)

  2 Samfundsfag A
historia 1b Historie B eller högre, eller Kultur- og samfundsfaggruppe (HF)
språk 3 fortsættersprog B eller begyndersprog A
  4 fortsættersprog A
idrott och hälsa 1 Idræt C
  2 Idræt B eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala -3-12

Nmax 12

Nmin 02

Beräkning av betygsmedelvärde

Vid beräkning av betygsmedelvärde används det redan färdiguträknade "Eksamensresultat" från Studentereksamen.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentereksamen, Højere forberedelseseksamen (HF), Højere Handelseeksamen (HHX), Højere teknisk eksamen (HTX) eller Gymnasialt indslusningskursus for flygtninge (GIF). Inga särskilda inträdesprov.