Gå till huvudinnehåll

Ecuador

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2013: Bachillerato en Ciencias

Antal år: (10+)3

Examen t.o.m. ca 2012: Bachiller en Humanidades Modernas

Antal år: (6+3+)3

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. ca 2013: Bachillerato Técnico 

Antal år: (10+)3

Examen t.o.m. ca 2012: Ciencias Comercio y Administración

Examen t.o.m. ca 2012: Bachiller Técnico Industrial/Agropecuario

Antal år: (6+3+)3

Dokumentation

Fr.o.m. ca 2013: Diploma de Bachiller och Certificado de Promoción tres últimos años de estudio

T.o.m. ca 2012: Diploma de Bachiller och Certificado de calificaciones tres últimos años de estudio

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 7, 12 eller 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  2a om ämnet lästs de 3 sista åren 
  3c om ämnet lästs de 3 sista åren på Físico-Matemáticas 
fysik 1a om ämnet finns i Físico-Matemáticas eller Químico-Biologicas eller om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren
biologi 2 om ämnet lästs de sista 3 åren på Quimico-Biologicas 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs de 3 sista åren 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n lästs 2 av de 3 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 7 om spanska/castellano finns i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-10

Fr.o.m. 2013

Nmax 10

Nmin 7

Betygsskala 0-10

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala 0-20

Betygsskala

Betygsomdöme

19-20 sobresaliente
16-18 muy bueno
14-15 bueno
12-13 regular

Nmax 20

Nmin 12

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från redan uträknat genomsnitt, Nota definitiva de Grado/Calificación eller genomsnittet på sista årets betyg.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller + ibland inträdesprov.