Gå till huvudinnehåll

Egypten

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen efter 1996: General Secondary School Completion Exam / شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة

Antal år: (8+)3

Inriktning framgår av ämneskombinationen

Examen före 1996: General Secondary Education Certificate

Antal år: (9+)3

Inriktningar: Matematisk, humanistisk och naturvetenskaplig linje

Yrkesutbildning

Examen: Technical Secondary Education Certificate / شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات 

Antal år: (8+)3

Examen: Advanced Technical Education Diploma

Antal år: (8+)5

Inriktningar: Industriell, lantbruks- och handelsinriktning

Examen: Teacher Training Inst Diploma

Antal år: (9+)5

Lågstadielärarutbildning (efter 1992 på eftergymnasial nivå)

Dokumentation

General Secondary Education Certificate

General Secondary School Completion Exam 

شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة

Technical Secondary Education Certificate

Palestina före 1996: Egypten ansvarar för administration och betyg för gymnasieutbildning på Gazaremsan. Jordanien ansvarar för Västbanken (för behörighet se Jordanien).

Palestina efter 1996 : Betyg utfärdas även av Palestinian National Authority, Ministry of Education (för behörighet, se Jordanien resp Egypten)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg Den minimipoäng som anges på betyget för varje enskilt ämne

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär linje
  2a math 1 
  3c naturvetenskaplig linje eller math 2 
  4 matematisk linje eller ämnet på advanced level 
fysik 1a naturvetenskaplig och matematisk linje med ämnet i slutbetyget 
kemi 1 ämnet i slutbetyget från nya gymnasiet (gäller slutbetyg med examen från 2010 och framåt) 
  2 ämnet och biologi i slutbetyget från nya gymnasiet (gäller slutbetyg med examen från 2010 och framåt) 
biologi 2 ämnet på advanced level, fördjupade studier
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi på naturvetenskaplig eller matematisk linje 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b samtliga linjer på allmänt gymnasium om ämnet finns i betyget 
språk 3 annat språk än engelska som första främmande språk 
  7 undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 205-410

Nmax 410

Nmin 205

Det förekommer flera olika betygsskalor i landet. Den vanliga är 205-410. Om betyget har en annan skala, använd den skala som anges på betyget.

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd betygets angivna max-min och totalpoäng.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna ut hur många procent elevens totalpoäng är av totala maximipoängen (anges under Gross Total på betyget).

Betygsskala 1-100

Nmax 100

Nmin 50

Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen. Det krävs en totalpoäng på lägst 50 % av maximipoängen för godkänt resultat på hela examen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Beroende på vilken linje eleven har läst på i gymnasieskolan. Urvalet grundar sig på genomsnittet av studentexamensbetyget, men man viktar betyg i relevanta ämnen.