Gå till huvudinnehåll

El Salvador

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola 2-årig Bachillerato General

Examen fr.o.m. 1995: Bachiller general (diurno)

Antal år: (9+)2

Gymnasieskola

Examen: Bachiller Académico/Bachiller en ciencias y letras

Antal år: (9+)3

Inriktning: (opción:Humanidades)/ Bachiller en ciencias (opción:Matemática-Fisica el Quimica-Biologica)/ Bachiller en Comercio y Administración/ Bachiller Industrial.

Gymnasieskola

Examen: Bachiller general (nocturno)

Antal år: (9+)3-4

Yrkesutbildning

Examen: Téchnico vocacional

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Diploma de Bachiller/Bachiller General + Certificado calificaciones tres últimos años de estudio. 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b Om ämnet lästs 2 av de sista åren 
  2a Om ämnet lästs de 3 sista åren  
  4 Om ämnet lästs de 3 sista åren på matematisk-fysisk linje 
fysik 1a Om ämnet lästs de 3 sista åren på matematisk-fysisk linje  
naturkunskap 2 Om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs de 3 sista åren
samhällskunskap 1b Samhällskunskapsliknande ämne(n) 2 av de 3 sista åren 
historia 1b Om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 7 Om spanska/castellano finns i slutbetyget  
idrott och hälsa 1 Om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget  
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-10

Omvandlingstabell

Betyg Omvandlingsvärde Betyg Omvandlingsvärde
Excelente  10 Excelente  10-9
Muy bueno  9 Muy bueno  8-7
Bastante bueno  8 Bueno  6-5
Bueno  6-7 Necesita Mejorar  4-1
Regular  5    

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Om snitt finns uträknat, utgå från detta. I annat fall räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen från gymnasietiden, dvs alla två eller tre åren beroende på utbildningens längd. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller och oftast även inträdesprov