Gå till huvudinnehåll

Elfenbenskusten

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre

Examen: Baccalaureat Technique

Antal år: (6+4+)3

Dokumentation

Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Second Degre och releve de notes
Diplome de Bachelier de Technicien och releve de notes

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b samma som för 2a
  2a ämnet i slutbetyget 
fysik 1a

om ämnet finns i Serie C: Mathematiques et Sciences Physiques eller Serie D: Maths et Sciences de la Vie et de la Terre

naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget
språk 7 franska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget 
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från mention eller relevé des notes, (totalpoängen inklusive tilläggsämnen, dividerad med koefficienten).

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalaureat/Baccalaureat Technique/Bachelier