Gå till huvudinnehåll

Eritrea

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr o m 2003: Eritrean Secondary Education Certificate (ESEC)

Antal år: (5+3+)4

ESEC med minst 5 ämnen, inklusive engelska och matematik

Examen 1993-2003: Eritrean Secondary Education Certificate (ESEC)

Antal år: (5+2+)4

ESEC med minst 5 ämnen, inklusive engelska och matematik

Examen: Esame di Stato

Italiensk skola. I Asmara är utbildningen komprimerad till 4 år. För bedömning av särskild behörighet samt beräkning av betygsmedelvärde se landblad för Italien.

Dokumentation

Eritrean Secondary Education Certificate (ESEC)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 betyg i ESEC
matematik 1b betyg i årskurs 10
  2a betyg i ESEC 
naturkunskap  2 2 av ämnena fysik,kemi och biologi
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget
språk 3 arabiska (3 årskurser i gymnasiets årskursbetyg)
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala A-D

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

A Excellent 4
B Very good 3
C Good 2
D Satisfactory 1
F Failure 0

Nmax 4

Nmin 1

Använd omräkningsvärdet vid tillämpning av formeln

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på ESEC i engelska, matematik och de 3 övrigt bästa ämnena.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Eritrean Secondary Education Certificate Examination, passes i 5 ämnen inklusive engelska och matematik samt inträdesexamen.