Gå till huvudinnehåll

Estland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1997: Gümnaasiumi lõputunnistus inklusive Riigieksamitunnistus 

Antal år: (9+)3

Statsexamen (Riigieksamitunnistus)
Examen fr.o.m. 2014: Tre obligatoriska statsexamina: Estniska, matematik och ett främmande språk (statsexamen i främmande språk kan i vissa fall ersättas av internationella språktest fastställda av utbildningsministeriet)
Dessutom krävs en skolexamen samt ett projektarbete.

Examen t.o.m. 2013: Examen i fem ämnen var av tre måste vara statsexamina
Estniska obligatoriskt ämne i statsexamen.

Fr.o.m. 2014 är gränsen för godkänt 1 poäng på en 100-poängsskala.

2002 - 2013  är gränsen för godkänt 20 poäng på en 100-poängsskala.

1997 - 2001 är lägsta gränsen för godkänt 1 poäng  på en 100-poängsskala.

Examen 1995-1996: Gümnaasiumi lõputunnistus 

Antal år: (9+)2-3

Examen t.o.m. 1995: Keskkooli lõputunnistus 

Antal år: (9+)2

För bedömning av gymnasiebetyg utfärdade före 20 augusti 1991, se landblad Ryska federationen.

Yrkesutbildning

Examen: Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta (utbildning påbörjad fr.o.m 2006)

Antal år: (9+)3-4

Examen: Lõputunnistus põhihariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta (utbildning påbörjad 1998-2005)

Antal år: (9+)3-4

Gymnasial yrkesutbildning ger tillträde till universitet/högskola utan statsexamen, eftersom examen inte är obligatorisk för yrkesgymnasieelever.

Reform av yrkesutbildningen

Reform av yrkesutbildningen fr.o.m. 2013/2014. Yrkesgymnasial utbildning är 3 år/180 EKAP med första avgångsår 2016: (Lõputunnistus neljanda taseme kutseõppe lõputunnistus). Utredning av behörighet pågår

För bedömning av gymnasiebetyg utfärdade före 20 augusti 1991, se landblad Ryska federationen.

Dokumentation

Fr.o.m. 2003: Gümnaasiumi lõputunnistus + Hinneteleht (Ämnesbilaga) + Riigieksamitunnistus (Statsexamen)

Fr.o.m. 1997: Gümnaasiumi lõputunnistus + Riigieksamitunnistus (Statsexamen)

Statsexamen

Betyg i Statsexamen dokumenteras med Riigieksamitunnustus.
Fr.o.m. 2009 ges examensbetyget från Statsexamen-Riigieksamitunnistus inte längre ut i pappersformat utan endast i digital form. Eleven har möjlighet att skriva ut Riigieksamitunnistus med digital signatur.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. 2014 (2011 års läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska som B2-språk 5 kurser
matematik  3b grundkurs (kitsas matemaatika) 8 kurser
  4 utökad (lai matemaatika) 14 kurser
  5 utökad (lai matemaatika) 16 kurser
fysik  2 5 kurser
kemi 1 3 kurser
  2 5 kurser
biologi  2 4 kurser
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi i avgångsbetyget
samhällskunskap 1b 2 kurser
historia 1b 6 kurser
språk 3 B1-språk 5 kurser 
  7 estniska/ryska som modersmål, estniska som andraspråk i avgångsbetyget
idrott och hälsa 1 ämnet i avgångsbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser 2003-2013

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 engelska som A- eller B-språk minst 6 kurser
matematik 1b godkänt betyg i årskurs 10 
  3b 9 kurser 
fysik 1a 6 kurser 
kemi 1 4 kurser 
biologi 2 4 kurser
naturkunskap 2 2 av ämnena, fysik, kemi, biologi enligt ovan 
samhällskunskap 1b 2 kurser
historia 1b 7 kurser 
språk 3 6 kurser 
  7 estniska 6+6 kurser, om undervisning ryska 3+9 
idrott och hälsa 1 6 kurser
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser 1997-2002

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b godkänt betyg i årskurs 10
  4 matematik i slutbetyget 
  5 matematik som tillval i slutbetyg 
fysik 1a fysik i slutbetyget
  2 fysik som tillval i slutbetyget 
kemi 1 kemi i slutbetyget
  2 kemi som tillval i slutbetyget
biologi 2 biologi i slutbetyget 
naturkunskap 2 betyg i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyg 
historia 1b betyg i ämnet i slutbetyget
språk 3 tyska, franska och/eller annat språk som lästs samtliga gymnasieår 
  4 tyska, franska och/eller annat språk som påbörjats i grundskolan och lästs samtliga gymnasieår 
  7 estniska och /eller annat modersmål i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser före 1997

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b godkänt betyg i årskurs 10 
  3b matematik i slutbetyget 
naturkunskap 2 betyg i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget
samhällskunskap 1b betyg i samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyg
historia 1b betyg i ämnet i slutbetyget
språk 3 tyska, franska och/eller annat språk som lästs samtliga gymnasieår
  4 tyska, franska och/eller annat språk som påbörjats i grundskolan och lästs samtliga gymnasieår
  7 estniska och /eller annat modersmål i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 3-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Betygsmedelvärdet beräknas på samtliga ämnen i slutbetyget. Betyg i examensämnen räknas inte i betygsmedelvärdet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gümnaasiumi Löputunnistus+Riigieksamitunnistus och ev. inträdesprov.