Gå till huvudinnehåll

Etiopien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2013: Ethiopian University Entrance Examination Certificate (EUEEC)

Examen år 2012: University Entrance Examination Certificate (UEEC)

Examen år 2011: University Entrance Examination (UEE)

Examen 2004-2010: Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC)

Examen år 2003: Ethiopian Higher Education Entrance Certificate Examination (EHEECE)

Antal år: (4+4+2+)2

Examen t.o.m 2002: Ethiopian School Leaving Certificate (ESLC)

Antal år: (6+2+2+)2

Krav för behörighet

EUEEC/UEEC/UEE med minst 7 ämnen.

EHEEQC med 7 ämnen år 2010.

EHEEQC med minst 5 ämnen (2004-2009).

EHEECE med minst 4 ämnen.

ESLC med minst 5 ämnen, inklusive engelska och matematik.

Ethiopian General Secondary Education Certificate ger inte grundläggande behörighet. Certifikatet utfärdas efter 10 års studier.

Yrkesutbildning

Examen: Diploma

Antal år: (8+)4

Specialgymnasium
Polytechnic Institute Bahir Dar
Commercial School in Addis Ababa
Technical School at Addis Ababa/Asmara m fl med totalt minst 12-årig utbildning.

Dokumentation

The Ethiopian University Entrance Examination Certificate (EUEEC)

University Entrance Examination Certificate (UEEC)

University Entrance Examination (UEE)

The Ethiopian Higher Education Entrance Qualification Certificate (EHEEQC)

The Ethiopian Higher Education Entrance Certificate Examination (EHEECE)

Ethiopian School Leaving Certificate (ESLC)

Tideräkning

1998 (svensk tid) = 1990 (etiopisk tid). 1 september är nyårsdag

Behörighetsgivande kurser EHEECE/EHEEQC/UEEC 

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 35%

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 betyg i EHEEE/EHEEQC/UEEC 
matematik 4 Maths (Social) eller Maths (Natural) i EHEEE/EHEEQC/UEEC 
fysik 1a betyg i EHEEE/ EHEEQC/UEEC 
kemi 1 betyg i EHEEE/EHEEQC/UEEC 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi, biologi eller General Science i EHEEE/EHEEQC/UEEC 
samhällskunskap 1b

samhällskunskapsliknande ämne/n i examen

historia 1b

om ämnet finns i examen

språk 7 amhariska eller annat språk i examen 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser ESLC

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 betyg i ESLC
matematik 3b betyg i ESLC
fysik 1a betyg i ESLC
kemi 1 betyg i ESLC
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi, biologi eller General Science i ESLCE
samhällskunskap 1b

samhällskunskapsliknande ämne/n i examen

historia 1b

om ämnet finns i examen

språk 7 amhariska eller annat språk i examen 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i examen
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-700 UEEC (2012)

Nmax 700

Nmin 250

Betygsskala 0-700 EHEECE/EHEEQC (Fr.o.m. 2010)

Nmax 700

Nmin 250

Betygsskala 0-500 EHEEE/EHEEQC (Fr.o.m. 2004)

Nmax 500

Nmin 176

Betygsskala 0-400 EHEEE/EHEEQC (2003)

Nmax 400

Nmin 101

På betyg från 2008 där det inte framgår någon skala används skala 0-500

Betygsskala A-D ESLC

Ovandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg

Omvandlingsvärde

A 4
B 3
C 2
D 1

Nmax 4

Nmin 1

Använd omräkningsvärdet vid tillämpning av formeln

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

EUEEC/UEEC/UEE/EHEEQC/EHEECE: Använd totalpoängen som anges på certifikatet.

ESLC: Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Uträkning av betygsmedelvärde för EUEEC/UEEC/UEE/EHEEQC/EHEECE använd uträknat total på certificatet.

Räkna ut genomsnitt på ESLC i engelska, matematik och de 3 övrigt bästa ämnena.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

ESLC samt inträdesprov. Från maj 2003 EHEECE passes i 4 ämnen på C-level. Speciella privilegier för kvinnliga studenter samt studenter från ogynsamma förhållanden.