Gå till huvudinnehåll

Europeisk Baccalaureat, EB

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: European Baccalaureate/Baccalaureat Europeen/Europäische Abiturprüfung

Antal år: (5+)7

Ny betygsskala 2021

Från och med 2018 ändras betygsskalan för ämnesbetyg till skala 5-10. Examensresultatet kommer ha betygsskala 50,00-100. De första elever som får en Baccalaureate från Europaskolan med betyg enligt den nya skalan tar examen 2021.

Dokumentation

Europeisk studentexamen utfärdas på olika språk. Baccalaureat Europeen/Europäische Abiturprüfung/European Baccalaureate m.fl.

Språk kan dokumenteras genom uppvisande av årskursbetyg från 5:e EB-klass (årskurs 10)

Behörighet i svenska och engelska

Svenska: om L1 eller L2 (gäller utbildning avslutad före 1 januari 2010). För utbildning avslutad efter 1 januari 2010 krävs (L1) primärt undervisningsspråk i examen. Undantag från detta kan ev beviljas av U/H.
Engelska: om L1 eller L2

Behörighetsgivande kurser för examen fr.o.m. 2014

Språknivåer i EB

L 1 primärt undervisningsspråk

L 2 första främmande språk

L 3 andra främmande språk

L4 tredje främmande språk

Motsvarandebedömningarna i språk styrs av bestämmelserna om meritpoäng i UHRFS 2020:3.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6,0

Betyg 5,0 fr.o.m. examen 2021

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 svenska (L1) i examen
engelska 5 L3
  6+7 L1 eller L2  
matematik 1b examen ger behörighet utan betygskrav 
  4 3 vtr i slutbetyget 
  5 5 vtr i slutbetyget
matematik specialisering   advanced mathematics fr.o.m. 2014
fysik 1a fysik t o m åk 6 
  2 fysik i slutbetyget 
kemi 1 kemi t o m åk 6 
  2 kemi i slutbetyget 
biologi 1 2 vtr i slutbetyget 
  2 4 vtr i slutbetyget 
naturkunskap 2 examen ger behörighet 
samhällskunskap 1b examen ger behörighet
  2 sociology eller economics i slutbetyget 
historia 1b examen ger behörighet 
  2a historia i slutbetyget 
språk 3 L4 i examen alt L3 som avslutats i gymnasiets åk 5
  4+5 L1, L2 eller L3 i examen/ L2 som avslutats i gymnasiets åk 5 (om inte Svenska/Engelska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget  

Behörighetsgivande kurser för examen t.o.m. 2013

Språknivåer

L 1 primärt undervisningsspråk

L 2 första främmande språk

L 3 andra främmande språk

L 4 tredje främmande språk

Motsvarandebedömningarna i språk styrs av bestämmelserna om meritpoäng i UHRFS 2020:3.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6,0

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 svenska (L1) i examen
engelska 5 L3
  6 L2 (om annat undervisningsspråk än engelska) 
  7 L1 eller L2 (om L2 engelska som undervisningsspråk)
matematik 1b  examen ger behörighet utan betygskrav
  4 3 vtr i slutbetyget 
  5 5 vtr i slutbetyget 
fysik 1a fysik t o m åk 6 
  2 fysik i slutbetyget
kemi 1 kemi t o m åk 6 
  2 kemi i slutbetyget 
biologi 1 2 vtr i slutbetyget 
  2 4 vtr i slutbetyget 
naturkunskap  2 examen ger behörighet
samhällskunskap 1b examen ger behörighet 
  2 sociology eller economics i slutbetyget 
historia 1b examen ger behörighet 
  2a historia i slutbetyget 
språk 2 L4 i examen
  3 L3 i examen (eller avslutats i gymnasiets åk 5)
  4 L2 i examen (om inte Svenska/Engelska)
  5 L1 i examen (om inte Svenska/Engelska) 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 

Landets betygssystem

Betygsskala 50-100 examen fr.o.m. 2021

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala 60-100 examen t.o.m. 2020

Nmax 100

Nmin 60

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från slutbetyget redovisat i procent.

Enligt UHRFS används särskild tabell eller formel för beräkning av preliminärt meritvärde.