Gå till huvudinnehåll

Filippinerna

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola och högskoleutbildning

Examen: High School Diploma + avslutad Associate degree

Antal år: (6/7+4+)2

Examen: High School Diploma + avslutad Bachelor's degree

Antal år: (6/7+4+)4

Gymnasieskola med komplettering

Examen: High School Diploma

Antal år: (7+4)

Gymnasium/High School (7+4) från och med år 2002 kan komplettera med 800 poäng från komvux) och på så sätt bli grundläggande behörig, se Behörighet genom undantag

Pågående reform

I Filippinerna genomförs för närvarande en reform från 10-årig till 12-årig skolgång (Kindergarten to 12 Basic Education Curriculum). Utbildningsystemet reformeras succesivt och kommer efter reformen att vara 6-årig grundskola (primary education), 4-årig högstadium (junior high school) och 2-årig gymnasium (senior high school). De första studenterna som tar examen i det nya systemet med 12 årig skolgång (senior high school) gör detta i mars 2018. Reformen ska vara implementerad i hela skolsystemet från grundskolan till gymnasiet år 2024.

Dokumentation

High School/Secondary Student's Record (Form 137-A) + Associate degree/ Bachelor's degree (Official Transcript of Records)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 75

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 High school och avslutad Associate degree/Bachelor's degree
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a om kursen College Algebra i Associate/Bachelor 
  3b om kursen College Algebra samt ytterligare 3 units i annan matematikkurs (t.ex.: plane trigonometry, statistics, business mathematics etc.) 
  4 om kursen College Algebra samt ytterligare 3 units i annan matematikkurs (exempel se ma 3b) samt ämnet Calculus 
fysik 1a ämnet i Associate/Bachelor beroende på inriktning, se allmän information om behörighet i Fysik 1a 
  2 fysik som huvudämne i Bachelor's Degree 
kemi 2 kemi som huvudämne i Bachelor's Degree 
biologi 2 biologi som huvudämne i Bachelor's Degree 
naturkunskap  2 minst två olika naturvetenskapliga ämnen i Associate/Bachelor 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) i ämnesbetyg i Associate/Bachelor 
historia 1b World History samt Philippine History i Associate/Bachelor
språk 3 språk i High School samt i Associate eller i 2 år av en Bachelor
  4 språk som huvudämne i Bachelor's Degree 
  7 Tagalog 7 för Tagalog/Filipino i High School samt i Associate eller i Bachelor 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i Associate/Bachelor
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100 (High school)

Nmax 100

Nmin 75

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd i första hand den färdiguträknade totalpoängen som anges på High School betyget. Om färdiguträknad totalpoäng saknas, räkna medelvärde på de tre sista årens färdiguträknade medelvärde som anges på High School betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de tre sista åren i High School.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Meritvärde beräknas på gymnasieutbildningen, High School.

Använd framräknat betygsmedelvärde från gymnasiets sista årskurs (åk 10), eller beräkna betygsmedelvärdet från samtliga ämnen i årskurs 10.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

High School Diploma och National College Entrance Examination (NCEE). Vissa institutioner har dessutom egna inträdesprov.