Gå till huvudinnehåll

Finland - Åland yrkesutbildning (t o m 1997)

Senast ändrad 2016-09-23

Behörighetsgivande utbildning före 1998

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Ålands handelsläroverk

   

Merkonomlinje

(9+) 3

Merkonomexamen

Merkantlinje

(9+) 2

Merkantexamen

Obs! Avgångsbetyg/Grundexamen/Gymnasieexamen från 1998 och senare från yrkesutbildningsprogram om 120 studieveckor bedöms enligt landblad Finland-Ålands yrkesgymnasium.

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Ålands sjöfartsläroverk

   

Sjökaptenslinje

(9+2+2+) 2

Sjökaptensexamen

Styrmanslinje

(9+2+) 2

Styrmansexamen

Grundlinjen för sjöfart

(9+) 2

 

Obs! Avgångsbetyg/Grundexamen/Gymnasieexamen från 1998 och senare från yrkesutbildningsprogram om 120 studieveckor bedöms enligt landblad Finland-Ålands yrkesgymnasium.

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Ålands yrkesskola

   

Sociala linjen

(9+) 3

Sociokantexamen

Grundlinjen för byggteknik

(9+) 2

 

Grundlinje för fordonsteknik

(9+) 2

 

Grundlinjen för elteknik

(9+) 2 

 

Elektronikmontör

(9+) 3

 

Elteknisk linje

(9+) 3

 

Studielinje för frisörer

(9+) 2

 

Grundlinjen f maskin- o verkstadteknik

(9+) 2

 

Grundlinjen för näringsekonomi

(9+) 2

 

Grundlinjen för svetsteknik

(9+) 2

 

Obs! Avgångsbetyg/Grundexamen/Gymnasieexamen från 1998 och senare från yrkesutbildningsprogram om 120 studieveckor bedöms enligt landblad Finland-Ålands yrkesgymnasium.

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Ålands tekniska skola

   

Teknikerutbildning

(9+) 3

 

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Ålands lantmannaskola

   

Grundlinjen för lantbruk

(9+) 2 

 

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Ålands folkhögskola

(9+) 2

 

Obs! Avgångsbetyg/Grundexamen/Gymnasieexamen från 1998 och senare från yrkesutbildningsprogram om 120 studieveckor bedöms enligt landblad Finland-Ålands yrkesgymnasium.

Dokumentation

Examen/Avgångsbetyg

Behörighetsgivande kurser Ålands handelsläroverk före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg: 1 

SVERIGE

 

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK FÖRE 1998

Ämne

Gy11/Vux12  

Ämne/nivå/omfattning

svenska

 -

Merkantlinje (grundläggande behörighet i svenska-ej Sv B)

 

Merkonomlinje 

engelska

-

Merkantlinje (ger grundläggande behörighet i engelska)

 

6

Merkonomlinje 

matematik

2a

Merkonomlinje (ej från sekreterarlinjen), Merkantlinje 

samhällskunskap

1b

Merkonomlinje

Behörighetsgivande kurser Ålands sjöfartsläroverk före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg:

SVERIGE

 

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK FÖRE 1998 

Ämne

Gy11/Vux12

Ämne/nivå/omfattning

svenska 

Styrmanslinje (grundläggande behörighet i svenska-ej Sv B)

 

3

Sjökaptenslinje

engelska

-

Styrmanslinje (ger grundläggande behörighet i engelska)

 

Sjökaptenslinje

matematik

2a

Styrmanslinje

 

3b

Sjökaptenslinje 

naturkunskap

2

Sjökaptenslinje, Styrmanslinje 

Behörighetsgivande kurser Ålands tekniska skola före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg:

SVERIGE

 

ÅLANDS TEKNISKA SKOLA FÖRE 1998

Ämne

Gy11/Vux12

Ämne/nivå/omfattning

svenska

 -

Teknikerutb. (grundläggande behörighet i svenska-ej Sv B)

engelska

6

Teknikerutbildning

matematik

3b

Teknikerutbildning 

fysik

2

Teknikerutbildning

Behörighetsgivande kurser Ålands yrkesskola före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg:

SVERIGE

 

ÅLANDS YRKESSKOLA FÖRE 1998

Ämne

Gy11/Vux12

Ämne/nivå/omfattning

 svenska

 -

Grundlinjen för elteknik (Elektronikmontör) (grundläggande behörighet i svenska-ej Sv B)

 

3

Social linje (t o m –92),  Linjen f samhälleligt och socialt arbete (1993-1997),  Elteknisk linje t o m 1985 

engelska

-

Grundlinjen för elteknik (Elektronikmontör) (ger grundläggande behörighet i engelska)

 

6

Social linje (t o m –92),  Linjen f samhälleligt och socialt arbete (1993-1997),  Elteknisk linje t o m 1985

matematik

2a

Social linje (t o m –92),  Linjen f samhälleligt och socialt arbete (1993-1997)

 

3b

Social linje (t o m –92) om särskilt intyg att 6 kurser lästs, Linjen f samhälleligt och socialt arbete (1993-1997) om särskilt intyg att 6 kurser lästs,   

 

5

Grundlinjen för elteknik (Elektronikmontör), Elteknisk linje t o m 1985

fysik 

2

Grundlinjen för elteknik (Elektronikmontör), Elteknisk linje t o m 1985 

kemi 

2

Grundlinjen för elteknik (Elektronikmontör), Elteknisk linje t o m 1985

naturkunskap

2

Social linje (t o m –92)

historia

1b

Social linje (t o m –92)

språk

3

Social linje (t o m –92) om franska/tyska som 3 åk som tillval, Linjen f samhälleligt och socialt arbete (1993-1997) om franska/tyska som 3 åk som tillval 

samhällskunskap

1b

Social linje (t o m –92)

Behörighetsgivande kurser Ålands lantmannaskola före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg:

SVERIGE

 

ÅLANDS LANTMANNASKOLA FÖRE 1998

Ämne

Gy11/Vux12

Ämne/nivå/omfattning

svenska

-

ej svenska o engelska f grundläggande behörighet

engelska

.

ej svenska o engelska f grundläggande behörighet

biologi

2

Grundlinjen för lantbruk

Övriga utbildningar

Ålands sjöfartsläroverk

 

Grundlinjen för sjöfart
Studielinje för fartygselektriker

Ej svenska o engelska f grundläggande behörighet,  ingen särskild behörighet

   

 Ålands yrkesskola

 

Grundlinjen för byggteknik

Ej svenska o engelska f grundläggande behörighet, ingen särskild behörighet

Grundlinjen för fordonsteknik

Ej svenska o engelska f grundläggande behörighet, ingen särskild behörighet

   

 Ålands folkhögskola

Svenska och engelska för grundläggande behörighet
Samhällskunskap A/1b

Särskila intyg krävs

Landets betygssystem

Betygsskala: 1-5

 Berömlig(5)

= 5

 God(4)

= 4 

 God(3)

= 3

Nöjaktig (2)

= 2

Nöjaktig (1)

= 1

Nmax: 5

Nmin: 1

Betygsskala: 1-5

Berömlig(5)

= 5

God(3)

= 3

Nöjaktig (1)

= 1

Nmax: 5 

Nmin: 1

I stället för nöjaktig förekommer ibland tillfredsställande; skalstegen Berömlig, Nöjaktig och Försvarlig förekommer också.

Beräkning av betygsmedelvärde

Uträkning av det utländska betygsmedelvärdet
Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget.