Gå till huvudinnehåll

Finland - Åland yrkesutbildningar (t.o.m. 1997)

Behörighetsgivande utbildning

Åland handelsläroverk

Examen: Merkonomexamen

Antal år: (9+)3

Examen Merkantexamen

Antal år: (9+)2

Ålands sjöfartsläroverk

Examen: Sjökaptensexamen

Antal år: (9+2+2+)2

Examen: Styrmansexamen

Antal år: (9+2+)2

Ålands yrkesskola

Examen: Sociokantexamen

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Examens-/avgångsbetyg

Behörighetsgivande kurser Ålands handelsläroverk före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Merkantexamen (endast grundläggande behörighet i svenska, inte Svenska 3)
  3 Merkonomexamen
engelska - Merkantexamen (endast grundläggande behörighet i engelska)
  6 Merkonomexamen
matematik 2a Merkonomexamen (ej sekreterarlinjen)
samhällskunskap 1b Merkonomexamen
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnes finns i avgångsbetyget

Behörighetsgivande kurser Ålands sjöfartsläroverk före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Styrmansexamen (endast grundläggande behörighet i svenska, inte Svenska 3)
  3 Sjökaptensexamen
engelska - Styrmansexamen (endast grundläggande behörighet i engelska)
  6 Sjökaptensexamen
naturkunskap 2 Styrmansexamen, Sjökaptensexamen
matematik 2a Styrmansexamen
  3 Sjökaptensexamen
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnes finns i avgångsbetyget

Behörighetsgivande kurser sociokantexamen före 1998

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Sociokantsexamen
engelska 6 Sociokantsexamen
matematik 2a Sociokantsexamen
samhällskunskap 1b Sociokantsexamen
historia ib Sociokantsexamen
språk 3  franska/tyska 3 årskurser
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnes finns i avgångsbetyget

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 1

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Berömlig (5) 5
God (4) 4
God (3) 3
Nöjaktig (2) 2
Nöjaktig (1) 1

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Mnax 1

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Berömlig (5) 5
God (3) 3
Nöjaktig (1) 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga betyg i avgångsbetyget.