Gå till huvudinnehåll

Finland - Ålands lyceum 2016 års läroplan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2019: Allmänbildande gymnasieexamen

Antal år: (9+)3

2016 års läroplan

2016 års läroplan för Ålands lyceum gäller för dem som inledde gymnasiestudierna höstterminen 2016. Första avgångsår är 2019.

Dokumentation

Gymnasieexamensbetyg från Ålands lyceum samt studiekort över avlagda kurser.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 6 kurser
engelska 6 6 kurser 
matematik 2b Matematik kort lärokurs (6 kurser)
  3b Matematik kort lärokurs (6 kurser) samt fördjupad kurs MK07/MAB7 Matematisk analys
  4 Matematik lång lärokurs (10 kurser) 
fysik 1a Fysik 5 kurser 
  2 Fysik 7 kurser 
kemi 1 Kemi 3 kurser 
  2 Kemi 5 kurser 
biologi 1 Biologi 2 kurser 
  2 Biologi 4 kurser 
naturkunskap 2 Minst 4 kurser i biologi, fysik, kemi och/eller geografi 
samhällskunskap 1b Samhällskunskap 3 kurser 
  2 Samhällskunskap 5 kurser 
historia 1b Historia 3 kurser
språk 3 B1- eller B2- språk t.o.m. kurs 8 (kurs 4-8 = 5 kurser). B3- språk 8 kurser 
  4 Finska som A-språk 6 kurser eller A2-språk 7 kurser 
idrott och hälsa 2 Idrott 4 kurser sam Hälsokunskap 1 kurs 

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd det uträknade medelvärdet som finns på gymnasieexamensbetyget.
Vitsord i finsk studentexamen medräknas inte.
Beräkning av betygsmedelvärde samt omräkning regleras i UHRFS.