Gå till huvudinnehåll

Finland - Ålands lyceum

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Gymnasieexamensbetyg (Ålands gymnasium/Ålands lyceum) fr.o.m. 2012

Antal år: (9+)3

Examen: Avgångsbetyg (Ålands lyceum)

Antal år: (9+)3

Gymnasiereform fr.o.m. 2016

Ny läroplan har införts för dem som inledde gymnasiestudierna efter 1 augusti 2016. För bedömning av betyg med avgångsår 2019 och senare se landblad Finland-Ålands lyceum 2016 års läroplan.

Dokumentation

Gymnasieexamensbetyg från Ålands lyceum

Avgångsbetyg från Ålands lyceum

Behörighetsgivande kurser avgångsår fr.o.m. 2008

Behörighetstabellen nedan avser betyg enligt 2005 års läroplan.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3  6 kurser
engelska 6  6 kurser
matematik 3b  6 kurser (kort lärokurs)
  5  10 kurser (lång lärokurs)
fysik 1a

 6 kurser

  2  8 kurser 
kemi 1  3 kurser 
  2  4 kurser 
biologi 2  2 kurser 
naturkunskap 1b  minst 2 kurser totalt ämnena biologi, kemi, fysik och/eller geografi
  2  minst 4 kurser totalt ämnena biologi, kemi, fysik och/eller geografi
samhällskunskap 1b  3 kurser
  2  5 kurser 
historia 1b  4 kurser 
  2a  6 kurser 
språk 3  B språk kurs 1-7 eller 4-7 
  4  B-språk kurs 1-9 eller 4-9
 finska 3  Nybörjarspråk kurs 1-7
  4  Fortsättningsspråk 7 kurser, nybörjarspråk kurs 1-9
idrott och hälsa 1  om liknande ämne finns i avgångsbetyget
  2  idrott 4 kurser och hälsokunskap 1 kurs

Förklaring till språknivåer

Enligt 2005 års läroplan obligatoriskt att läsa ett ytterligare språk förutom engelska. Språket kan vara finska, tyska, franska, spanska eller ryska. Finska, tyska och franska kan läsas som fortsättningsspråk och nybörjarspråk, spanska och ryska finns endast som nybörjarspråk.

Det är samma kurser som läses vare sig det är fortsättningsspråk eller nybörjarspråk. Det som skiljer dem åt är inledningskursen, kurs 4 för fortsättning och kurs 1 för nybörjarspråk. Undantaget är finska som har olika start och avslutnings kurs beroende på vilken finsk inriktning som lästs.

Behörighetsgivande kurser avgångsår t.o.m.2007

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/Nivå/Omfattning
svenska 3 6 kurser
engelska 6 6 kurser
matematik 3b 5 kurser (allmän lärokurs)
  5 10 kurser (fördjupad lärokurs)
fysik 1a 6 kurser
  2 8 kurser
kemi 1 3 kurser
  2 4 kurser
biologi 2 3 kurser
naturkunskap 1b minst 2 kurser totalt ämnena biologi, kemi, fysik och/eller geografi
  2 minst 4 kurser totalt ämnena biologi, kemi, fysik och/eller geografi
samhällskunskap 1b 5 kurser i historia och samhällslära
  2 7 kurser i historia och samhällslära
historia 1b 5 kurser i historia och samhällslära
  2a 7 kurser i historia och samhällslära
språk 3 B språk kurs 1-7
  4 B språk kurs 1-9
finska 3 B språk 8 kurser
  4 A2 finska medellång 7 kurser
idrott och hälsa 1 om liknande ämne finns i avgångsbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Förklaring till språknivåer

I äldre läroplan är alla språk valbara. Finskan läses som A2 språk eller B språk det är olika kursplan för de olika kurserna. Övriga B-språk är franska, tyska, spanska, ryska och latin. Antalet kurser avgör vilken nivå det motsvarar i det svenska systemet.

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från uträknat medeltal på avgångsbetyget. Vitsord i finsk studentexamen eller åländsk gymnsieexamen medräknas inte.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.