Gå till huvudinnehåll

Finland - Ålands yrkesgymnasium (1998-2016)

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Examen: Gymnasieexamen/Grundexamen 120 studieveckor

Antal år: (9+)3

Ålands yrkesgymnasium fr.o.m. 2012:

Gymnasieexamen inom samhällelig och social yrkesinriktning, sociokant
Gymnasieexamen inom media och kommunikation
Gymnasieexamen inom företagsekonomi, merkonom
Gymnasieexamen inom verkstads- och produktionsteknik, verkstadsmekaniker
Gymnasieexamen inom fordons- och transportteknik, bilmekaniker
Gymnasieexamen inom el- och datateknik, elmontör
Gymnasieexamen inom el- och datateknik, ICT-montör
Gymnasieexamen inom byggteknik, husbyggare
Gymnasieexamen inom hotell- restaurang och cateringbranschen, inriktning servitör
Gymnasieexamen inom hotell- restaurang och cateringbranschen, inriktning kock
Grundexamen inom sjöfart, inriktning däcks- och maskinreparationer, reparatör
Grundexamen inom sjöfart, inriktning eldrift, fartygselektriker
Grundexamen inom sjöfart, inriktning maskinbefäl, vakthavande maskinmästare
Grundexamen inom sjöfart, inriktning däcksbefäl, vakthavande styrman
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare

Avgångsbetyg från 1998 och t.o.m. 2011:

Ålands yrkesskola: Examen som bilmekaniker, datamontör, elektriker, frisör, husbyggare samt examen från mediaprogrammet och sociokantexamen
Ålands handelsläroverk: Merkonomexamen
Ålands hotell- och restaurangskola; Kock, Servitör
Ålands naturbruksskola: Lantbrukstekniker
Ålands sjömansskola; Sjöfart-olika inriktningar
Ålands vårdinstitut: Närvårdare

Dokumentation

Gymnasieexamensbetyg/Avgångsbetyg. Se examensbeteckningar ovan.

För betyg från utbildning enligt den struktur som införs 2016-2017 krävs även studiekortsutdrag som visar alla ingående ämnen och betyg.

Högskoleförberedande utbildningshelhet - HUTH

Studerande vid Ålands yrkesgymnasium kan sedan 2011 välja att ersätta de allmänna/gemensamma ämnena samt valbara ämnen med kurser enligt Ålands lyceums läroplan (totalt 31 kurser) som räknas in i studieprogrammet om 120 sv.

Behörighetsgivande kurser avgångsår 2012-2016

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska -  Svenska 4 studieveckor (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
engelska -  Engelska 4 studieveckor (ger grundläggande behörighet i engelska)
matematik 1b  Matematik 4 studieveckor
  3c  Matematik 6 studieveckor från Grundexamen inom sjöfart, inriktning Vaktstyrman
fysik 1a  Fysik 2 studieveckor från Grundexamen inom sjöfart, inriktning Vaktstyrman
kemi 1  Kemi 2 studieveckor från Grundexamen inom sjöfart, inriktning Vaktstyrman
naturkunskap 1b  Fysik 1 studievecka och kemi 1 studievecka
samhällskunskap 1b  Samhällskunskap 3 studieveckor
idrott och hälsa 1  Om liknande ämne finns i avgångsbetyget
  2  se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser från HUTH enligt Ålands lyceums läroplan, avgångår fr.o.m. 2012

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning

svenska

3 svenska 7,2 studieveckor (motsv. 6 kurser)
engelska 6 engelska 7,2 studieveckor (motsv. 6 kurser)
matematik 3b matematik 7,2 studieveckor (motsv. 6 kurser)
naturkunskap 2 fysik, kemi och geografi 4,8 studieveckor (motsv. fysik 2 kurser, kemi 1 kurs, Geografi 1 kurs)
Samhällskunskap 1b samhällskunskap 3,6 studieveckor (motsv. 3 kurser)
  2 samhällskunskap 6 studieveckor (motsv. 5 kurser)

Behörighetsgivande kurser avgångsår 1998-2011

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - svenska 4 studieveckor (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska 7 studieveckor
engelska - engelska 4 studieveckor (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 engelska 6 studieveckor
matematik 1b matematik 4 studieveckor
  2a matematik 5 studieveckor
  3b matematik 6 studieveckor
naturkunskap 1b naturvetenskapliga ämnen/miljökunskap 1 studievecka
  2 naturvetenskapliga ämnen 4 studieveckor
historia 1b historia 3 studieveckor
samhällskunskap 1b samhällskunskap 3 studieveckor alternativt samhällskunskap 2 studieveckor + Människor och kulturer 1 studievecka
idrott och hälsa 1 om liknande ämne finns i avgångsbetyget
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser från HUTH enligt Ålands lyceums läroplan, avgångår 2011

Omfattningen uttrycks i studieveckor. Det framgår genom not (siffra) vid respektive ämne om det lästs enligt lyceums läroplan.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Studier enligt Ålands lyceums läroplan år 2011

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 svenska 6 studieveckor
engelska 6 engelska 6 studieveckor
matematik 3b matematik 6 studieveckor
samhällskunskap 1b samhällskunskap 2 studieveckor

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 1

Betygsskala 1-3

Ålands yrkesgymnasium fr.o.m. 2017

Ålands vårdinstitut, fr.o.m. 2010: Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare, vid Ålands yrkesgymnasium fr.o.m. 2012)

Nmax 3

Nmin 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd det färdiguträknade betygsmedelvärdet på avgångsbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.