Gå till huvudinnehåll

Finland - Ålands yrkesgymnasium (fr.o.m. 2017)

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2017: Gymnasieexamen 180 kompetenspoäng

Examen fr.o.m. 2016: Grundexamen inom sjöfart 180 kompetenspoäng

Examen fr.o.m. 2016: Grundexamen inom social och hälsovårdsbranchen 180 kompetenspoäng

Antal år: (9+)3

Inriktningar

Gymnasieexamen inom el- och automationsteknik, elmontör
Gymnasieexamen inom bilbranschen, fordonsmekaniker
Gymnasieexamen inom frisör
Gymnasieexamen i företagsekonomi, merkonom
Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen, kock
Gymnasieexamen inom hotell- och restaurangbranschen, servitör
Gymnasieexamen inom byggbranschen, husbyggare
Gymnasieexamen i husteknik, rörmontör
Gymnasieexamen inom informations- och kommunikationsteknik, datanom
Gymnasieexamen inom maskin- och metallbranschen, verkstadsmekaniker
Gymnasieexamen inom samhälleligt och socialt yrkesområde, sociokant
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare
Grundexamen inom sjöfart med följande inriktningar:
Inriktning för däcks- och maskinreparationer, reparatör
inriktning för däcksbefäl, vakthavande styrman
Inriktning för eldrift, fartygselektriker
inriktning för maskinbefäl, vakthavande maskinmästare

Högskoleförberedande utbildningshelhet - HUTH

Studerande vid Ålands yrkesgymnasium kan välja att ersätta de allmänna/gemensamma ämnena samt valbara ämnen med kurser enligt Ålands lyceums läroplan (totalt 31 kurser).

Dokumentation

Gymnasieexamensbetyg från Ålands yrkesgymnasium samt studiekortsutdrag som visar alla ingående ämnen och betyg.

Om eleven läst ämnen inom ramen för HUTH krävs "Betyg över enskilda lärokurser allmänbildande gymnasieutbildning".

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - 6 kompetenspoäng i svenska (ger endast grundläggande behörighet i svenska men inte Svenska 3)
engelska - 6 kompetenspoäng i engelska (ger endast grundläggande behörighet i engelska men inte Engelska 6)
matematik 1b 6 kompetenspoäng i matematik
  3b 10,5 kompetenspoäng (6 kp och 4,5 kp yrkesmatematik, kursbeteckning SJ4, SJ5 och SJ6) i matematik från Grundexamen inom sjöfart med inriktning Däcksbefäl eller inriktning Maskinbefäl
naturkunskap 1b

Fysik och kemi 2 kompetenspoäng samt Miljökunnande 1 kompetenspoäng

samhällskunskap  1b Samhällsfärdighet 2 kp
idrott och hälsa 1 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 5 kompetenspoäng

Behörighetsgivande kurser inom HUTH 2016 års läroplan (avgångsår fr.o.m. 2019)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 6 kurser
engelska 6 6 kurser 
matematik 3b Matematik kort lärokurs 8 kurser (MK07/MAB7 Matematisk analys ingår obligatoriskt)
naturkunskap 2

Minst 4 kurser i fysik, kemi och geografi 

 

Fr.o.m. 2022: 3 kurser i geografi och 1 kurs i kemi, biologi eller fysik

samhällskunskap  2 Samhällskunskap 4 kurser (kurserna SK01, SK02, SK03 och SK04)

Behörighetsgivande kurser inom HUTH 2005 års läroplan (avgångsår t.o.m. 2018)

Betygskrav/Godkänt betyg

 Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 6 kurser 
engelska 6 6 kurser 
matematik 3b Matematik kort lärokurs (6 kurser)
naturkunskap 2 Minst 4 kurser i fysik, kemi och geografi 
samhällskunskap  2 Samhällskunskap 5 kurser 

Landets betygssystem

Betygsskala 1-3

Nmax 3

Nmin 1

Betygsskala 1-5 (gäller studier som inleddes höstterminen 2018)

Nmax 5

Nmin 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd det färdiguträknade betygsmedelvärdet på avgångsbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde