Gå till huvudinnehåll

Finland - yrkesutbildning (t.o.m. ca 1995)

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Handelsskola

Examen: Merkantexamen

Antal år: (9+)2

Handelsinstitut

Examen: Merkonomexamen

Antal år: (9+)3

Information

För sökande som först avlagt studentexamen är den förkortade merkant-/merkonomutbildningen en påbyggnadsutbildning och därmed ej behörighetsgrundande. 
OBS! Merkonomexamen inom ramen för grundexamen 120 studieveckor bedöms enligt landblad Finland--Yrkesutb-Grundexamen 120 sv.

Dokumentation

Dimissionsbetyg/Päättötodistus (från handelsläroverk/kauppaoppilaitos)

Behörighet i svenska

Merkonomexamen med svenska som modersmål, ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. 

Finska som modersmål och svenska som ämne under minst 3 år i merkonom- utbildningen anses ge tillräckliga kunskaper i svenska.

Merkantexamen måste kompletteras med kunskaper i svenska och engelska (gäller även om svenska som modersmål).

Behörighetsgivande kurser (Merkant-/Merkonomexamen, äldre läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg äldre skala tillfredsställande/nöjaktig
Betyg ny skala nöjaktig (1) 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - svenska som A-språk i merkonomexamen (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska som modersmål i merkonomexamen
engelska - A-eller B-språk i merkonomexamen (ger grundläggande behörighet i engelska)
matematik 2a merkant-/merkonomexamen (ej från sekreterarlinjen)
  3b 3 åk matematik
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i merkonomexamen
språk 7 finska
idrott och hälsa 1 om liknande ämne finns i avgångsbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 1

Äldre skala

Omdöme

Omdöme

Omräkningsvärde

Berömlig  kiitettävä 5
God hyvä 3
Tillfredsställande/nöjaktig  tyydyttävä 1

Senare  skala

Omdöme

Omräkningsvärde

Berömlig (5) 5
God (4) 4
God (3) 3
Nöjaktig (2) 2
Nöjaktig (1) 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget. (Föreskriven formel gäller för handelsutbildning.)

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Tekniskt läroverk/institut

Examen: Tekniker

Antal år: (11-12+)3

Examen: Ingenjör

Antal år: (11-12+)4

Behörighet i svenska och engelska

Institutexamen med svenska som modersmål ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Finska som modersmål och svenska som ämne under minst 3 år på institut anses ge tillräckliga kunskaper i svenska.

Avgångsbetyg från yrkesskola måste kompletteras med svenska (även om svenska som modersmål) och engelska.

Behörighetsgivande kurser (Teknisk utbildning, äldre läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg äldre skala försvarlig (5)
Betyg ny skala nöjaktig (1) 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
språk 7 finska

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 1

Äldre skala

Omdöme

Omräkningsvärde

9-10 berömlig 5
7-8 nöjaktig 3
5-6 försvarlig 1
1-4 svag  

Senare skalor

Omdöme

Omräkningsvärde

berömlig (kiitettävä) 5
god (hyvä) 3
nöjaktig (tyydyttävä) 1

 

Omdöme

Omräkningsvärde

berömlig (5) 5
god(4) 4
god(3) 3
nöjaktig(2) 2
nöjaktig(1) 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget. (Föreskriven formel gäller för teknisk utbildning.)