Gå till huvudinnehåll

Finland 2015 års läroplan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Studentexamen/Ylioppilastutkintotodistus och Avgångsbetyg ftån gymnasiet/Lukion Päättötodistus

Antal år: (9+)3

Gymnasieutbildningen är baserad på ett årskurslöst kurssystem. Ungdomsgymnasiet omfattar minst 75 kurser. Vuxengymnasiet (aikuislukio) omfattar minst 44 kurser.

2015 års läroplan

2015 års läroplan gäller för elever som påbörjade gymnasiestudier höstterminen 2016. De som avlägger gymnasiet på tre år examineras första gången 2019.

Dokumentation

Svenskspråkig gymnasieutbildning: Studentexamensbetyg samt Avgångsbetyg från gymnasiet

Finskspråkig gymnasieutbildning: Ylioppilastutkintotodistus samt Lukion Päättötodistus

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5 i avgångsbetyg

Vitsord approbatur i Studentexamen

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Svenska som modersmål i Studentexamen/ Svenska som andra språk i Studentexamen/Provet i Svenska lång lärokurs i Studentexamen/ Svenska A-lärokurs 8 kurser
engelska 6 Engelska A-lärokurs 6 kurser eller provet i engelska, lång lärokurs i Studentexamen 
matematik 2b Kort lärokurs (6 kurser)
  3b Kort lärokurs (6 kurser) samt fördjupad kurs MAB7 Matematisk analys
  4 Lång lärokurs (10 kurser) 
fysik 1a Fysik 5 kurser
  2 Fysik 7 kurser 
kemi 1 Kemi 3 kurser 
  2 Kemi 5 kurser 
biologi 1 Biologi 2 kurser eller provet i biologi i Studentexamen
  2 Biologi 4 kurser 
naturkunskap 2 Minst 4 kurser biologi, fysik, kemi och/eller geografi 
samhällskunskap 1b Samhällslära 2 kurser  eller provet i samhällslära i Studentexamen
  2 Samhällslära 4 kurser 
historia 1b

Historia 3 kurser
Historia 2 kurser från vuxenutbildning

språk 3 B2-lärokurs 5 kurser/ B3-lärokurs 8 kurser/ prov i kort lärokurs i Studentexamen 
  4 A-lärokurs 6 kurser/B1-lärokurs 5 kurser/ prov i lång lärokurs i Studentexamen/ Finska som det andra inhemska språket, modersmålsinriktad lärokurs, 6 kurser 
  7 Finska som modersmål i Studentexamen 
idrott och hälsa 1 Gymnastik 2 kurser 
  2 Gymnastik 4 kurser och Hälsokunskap 1 kurs eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Beräkning av betygsmedelvärde samt omräkning regleras i UHRFS:

Uträkning av betygets medelvärde (Nd)

Räkna ut ett preliminärt medelvärde på avgångsbetyget. Räkna fram ett medelvärde (Nd) genom att lägga till resultatet på samtliga obligatoriska examensämnen i studentexamen (poängsättning enligt nedan). Dividera med antalet examensämnen plus 1. Lägg till frivilligaämnen om de höjer medelvärdet (Nd).

Approbatur Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Omräkning av betygsmedelvärde gör med hjälp av föreskriven formel. För antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2021 regleras betygsmedelvärde och omräkning enligt bilaga 3 i UHRFS 2020:3.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentexamen samt  inträdesprov.