Gå till huvudinnehåll

Finland gymnasieutbildning (1996-2007)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Ylioppilastutkintotodistus och Lukion Päättötodistus/Studentexamensbetyg och Avgångsbetyg från gymnasiet

Antal år: 9+(3)

Dokumentation

Finskspråkig: Ylioppilastutkintotodistus och Lukion Päättötodistus
Svenskspråkig: Studentexamensbetyg och Avgångsbetyg från gymmnasiet

Behörighet i svenska

Den som är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål i gymnasieutbildningen har grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Den som har finska som modersmål och haft svenska som ämne i finskspråkigt gymnasium under minst 3 år (minst 5 kurser) anses ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Se mer om tillämpningsbeslut för grundläggande behörighet angående tolkning av den nordiska överenskommelsen för nordiska gymnasiebetyg (svenska, engelska och matematik).

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - 5 kurser A- eller B-språk (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska som modersmål i studentexamen
engelska - A-språk 6 kurser eller B1, B2 7 kurser (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 A-språk 8 kurser och/eller lång kurs i examen
matematik 3b allmän/kort lärokurs, 6 kurser 
  5 fördjupad/lång lärokurs, laaja oppimäärä, 10 kurser
fysik 1a 6 kurser
  2 fördjupad lärokurs, 8 kurser
kemi 1 3 kurser 
  2 4 kurser (3 kurser på aftonläroverk) 
biologi  2 3 kurser 
naturkunskap 1b sammanlagt minst 2 kurser biologi, kemi, fysik och/eller geografi 
  2 sammanlagt minst 4 kurser biologi, kemi, fysik och/eller geografi 
samhällskunskap 1b 5 kurser i historia och samhällslära 
  2 7 kurser i historia och samhällslära 
historia 1b 5 kurser i historia och samhällslära 
  2a 7 kurser i historia och samhällslära
språk 3 B1-språk eller B2-språk 5 kurser eller B3-språk 8 kurser eller kort lärokurs i Studentexamen 
  4 A-språk 6 kurser eller B1 eller B2-språk 7 kurser eller B3-språk 10 kurser
  7 finska som modersmål/undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 motsvarande ämne finns i avgångsbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Förklaring till språknivåer

A1-lärokurs inleds på gr:s lågstadium (obligatorisk)

A2-lärokurs inleds på gr:s lågstadium (frivilligt)

B1-lärokurs inleds på gr:s högstadium, åk 7 (obligatorisk)

B2-lärokurs inleds på gr:s högstadium, åk 7 (frivillig)

B3-lärokurs inleds på gymnasiet (frivillig)

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10

Nmax 10

Nmax 5

Våren 1996 trädde en ny examensförordning i kraft i Finland med en delvis ny bedömningsskala för studentexamensproven. Ett allmänt vitsord beräknas inte längre och förs inte in på studentexamensbetyget.

Beräkning av betygsmedelvärde

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Uträkning av betygets medelvärde (Nd)

Räkna ut ett preliminärt medelvärde på avgångsbetyget. Räkna fram ett medelvärde (Nd) genom att lägga till resultatet på samtliga obligatoriska examensämnen i studentexamen (poängsättning enligt nedan). Dividera med antalet examensämnen plus 1. Lägg till frivilligaämnen om de höjer medelvärdet (Nd).

Approbatur Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Finsk-svensk ordlista

Finska

Svenska

aikuislukio vuxengymnasium
arvosana vitsord
biologia biologi
englanti engelska
espanja spanska
fysiikka fysik
iltalukio kvällsgymnasium
keskipitkä oppimäärä medellång lärokurs
kieli språk
laaja oppimäärä fördjupad lärokurs
liikunta idrott
lyhyt oppimäärä kort lärokurs
kemia kemi
maantieto geografi
matematiikka matematik
opintoviikko (ov) studievecka (sv)
oppimäärä lärokurs
pakollinen koe obligatoriskt prov
pitkä oppimäärä lång lärokurs
ranska franska
ruotsi svenska
saksa tyska
todistus betyg
uskonto religion
venäjä ryska
yhteiskuntaoppi samhällskunskap
yleinen oppimäärä allmän lärokurs
ylimääräinen koe extra prov
äidinkieli modersmål

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentexamen och inträdesprov.