Gå till huvudinnehåll

Finland gymnasieutbildning (2008-2018)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Ylioppilastutkintotodistus och Lukion Päättötodistus/Studentexamensbetyg och Avgångsbetyg från gymnasiet 

Antal år: (9+)3

Gymnasieutbildningen är baserad på ett årskurslöst kurssystem. Ungdomsgymnasiet omfattar minst 75 kurser. Vuxengymnasiet omfattar minst 44 kurser.

Gymnasiereform fr.o.m. 2016

Ny läroplan har införts för dem som inledde gymnasiestudierna efter 1 augusti 2016. Se landblad Finland 2015 års läroplan för bedömning.

Dokumentation

Finskspråkig: Ylioppilastutkintotodistus och Lukion Päättötodistus
Svenskspråkig: Studentexamensbetyg och Avgångsbetyg från gymmnasiet

Behörighet i svenska

Den som är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål i gymnasieutbildningen har grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Den som har finska som modersmål och haft svenska som ämne i finskspråkigt gymnasium under minst 3 år (minst 5 kurser) anses ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Se mer om tillämpningsbeslut för grundläggande behörighet angående tolkning av den nordiska överenskommelsen för nordiska gymnasiebetyg (svenska, engelska och matematik).

Behörighetsgivande kurser

Behörighetstabellen nedan avser betyg enligt 2003 års läroplan som infördes 2005.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - 5 kurser A- eller B-språk (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska som modersmål i studentexamen
engelska -

A-språk 6 kurser eller B1, B2 7 kurser (ger grundläggande behörighet i engelska)

  6 A-språk 8 kurser och/eller lång kurs i studentexamen
 matematik 3b kort lärokurs (lyhyt oppimäärä) 6 obligatoriska kurser
  5 lång lärokurs (pitkä oppimäärä) 10 obligatoriska kurser
fysik 1a 6 kurser
  2 8 kurser 
kemi 1 3 kurser
  2 5 kurser 
biologi 2 2 kurser 
naturkunskap 1b sammanlagt minst 2 kurser biologi, kemi, fysik och/eller geografi 
  2 sammanlagt minst 4 kurser biologi, kemi, fysik och/eller geografi 
samhällskunskap 1b

2 kurser i samhällslära eller
från vuxenutbildning: 1 kurs i samhällslära i kombination med 3 kurser i historia

  2 4 kurser i samhällslära 
historia 1b 4 kurser i historia 
  2a 6 kurser i historia 
språk 3 B1 eller B2-språk 5 kurser eller B3-språk 8 kurser eller kort lärokurs i Studentexamen
  4 A-språk 6 kurser eller  B1-språk eller B2-språk 7 kurser eller B3-språk 10 kurser
  7 finska som modersmål/undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 2 kurser gymnastik 
  2 4 kurser gymnastik och 1 kurs hälsokunskap eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Förklaring till språknivåer

A1-lärokurs inleds på gr:s lågstadium (obligatorisk)

A2-lärokurs inleds på gr:s lågstadium (frivilligt)

B1-lärokurs inleds på gr:s högstadium, åk 7 (obligatorisk)

B2-lärokurs inleds på gr:s högstadium, åk 7 (frivillig)

B3-lärokurs inleds på gymnasiet (frivillig)

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10

Nmax 10

Nmax 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Uträkning av betygets medelvärde (Nd)

Räkna ut ett preliminärt medelvärde på avgångsbetyget. Räkna fram ett medelvärde (Nd) genom att lägga till resultatet på samtliga obligatoriska examensämnen i studentexamen (poängsättning enligt nedan). Dividera med antalet examensämnen plus 1. Lägg till frivilligaämnen om de höjer medelvärdet (Nd).

Approbatur Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Finsk-svensk ordlista

Finska

Svenska

aikuislukio vuxengymnasium
arvosana vitsord
biologia biologi
englanti engelska
espanja spanska
fysiikka fysik
iltalukio kvällsgymnasium
keskipitkä oppimäärä medellång lärokurs
kieli språk
laaja oppimäärä fördjupad lärokurs
liikunta idrott
lyhyt oppimäärä kort lärokurs
kemia kemi
maantieto geografi
matematiikka matematik
opintoviikko (ov) studievecka (sv)
oppimäärä lärokurs
pakollinen koe obligatoriskt prov
pitkä oppimäärä lång lärokurs
ranska franska
ruotsi svenska
saksa tyska
todistus betyg
uskonto religion
venäjä ryska
yhteiskuntaoppi samhällskunskap
yleinen oppimäärä allmän lärokurs
ylimääräinen koe extra prov
äidinkieli modersmål

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentexamen och inträdesprov.