Gå till huvudinnehåll

Finland gymnasieutbildning (t.o.m. 1995)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Ylioppilastutkintotodistus och Lukion Päättötodistus/Studentexamensbetyg och Avgångsbetyg från gymnasiet

Antal år: 9+(3)

Dokumentation

Finskspråkig: Lukion Päättötodistus och Ylioppilastutkintotodisktus
Svenskspråkig: Avgångsbetyg från gymmnasiet+ Studentexamensbetyg

Behörighet i svenska

Den som är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål har grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Den som har finska som modersmål och haft svenska som ämne i finskt gymnasium under minst 3 år anses ha tillräckliga kunskaper i svenska.

Behörighetsgivande kurser avgångsår fr.o.m.1985 (1982 års läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - A- eller B-språk (6 kurser) (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska som modersmål i studentexamen
engelska - C-språk (7 kurser) (ger grundläggande behörighet i engelska) 
  6 B-språk (7 kurser), A-språk (7 kurser)
matematik  3b allmän/kort lärokurs, 5 kurser 
  5 fördjupad/lång lärokurs, 11 kurser, laaja oppimäärä 
fysik 1a 6 kurser 
  2 fördjupad lärokurs, 8 kurser 
kemi 1 3 kurser 
  2 4 kurser (3 kurser på aftonläroverk) 
biologi  2 3 kurser 
naturkunskap 1b obl kurser i de naturvetenskapl ämnena (bi, ke, fy; totalt minst 2 kurser) 
  2 obl kurser i de naturvetenskapl ämnena (bi, ke, fy; totalt minst 4 kurser) 
samhällskunskap 1b 5 kurser i historia och samhällslära 
  2 7 kurser i historia och samhällslära 
historia 1b 5 kurser i historia och samhällslära 
  2a 7 kurser i historia och samhällslära 
språk 3 5 kurser C-språk eller 6 kurser D-språk, eller kort lärokurs i Studentexamen 
  4 7 kurser B- eller C- språk, eller 10 kurser D-språk 
  7

finska

idrott och hälsa 1 om idrott i avgångsbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser avgångsår före 1985 (1975 års läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - svenska, mellanlång kurs eller tredelat prov i svenska i studentexamen (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska som modersmål i studentexamen
engelska - kort kurs (lyhyt oppimäärä) (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 lång kurs (pitkä oppimäärä)
matematik  3b kort lärokurs
  5 lång kurs 
fysik  2 betyg i ämnet 
kemi  2 4,5-5 vt.
biologi  2 betyg i ämnet
naturkunskap 1b 2 av ämnena biologi, kemi, fysik och geografi (språklinje) 
  2 2 av ämnena bi, ke och fy (real- och matematisk linje) 
samhällskunskap  2 historia med samhällslära
historia  2a historia med samhällslära
språk 3 kort lärokurs (minst 9 vt)
  4 lång lärokurs
  7

finska

idrott och hälsa 1 om ämnet finns i avgångsbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 5-10

Nmax 10

Nmin 5

Vitsord i Studentexamen

Laudatur (L)
Magna cum laude approbatur (M)
Cum laude approbatur (C)
Lubenter approbatur (B)
Approbatur (A)
Improbatur (I)

Beräkning av betygsmedelvärde

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Räkna ut genomsnittet av det allmänna vitsordet i studentexamen och betygsnittet på samtliga ämnen på avgångsbetyget/ lukion päättötodistus från gymnasiet.

Approbatur Lubenter approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Finsk-svensk ordlista

Finska

Svenska

aikuislukio vuxengymnasium
arvosana vitsord
biologia biologi
englanti engelska
espanja spanska
fysiikka fysik
iltalukio kvällsgymnasium
keskipitkä oppimäärä medellång lärokurs
kieli språk
laaja oppimäärä fördjupad lärokurs
liikunta idrott
lyhyt oppimäärä kort lärokurs
kemia kemi
maantieto geografi
matematiikka matematik
opintoviikko (ov) studievecka (sv)
oppimäärä lärokurs
pakollinen koe obligatoriskt prov
pitkä oppimäärä lång lärokurs
ranska franska
ruotsi svenska
saksa tyska
todistus betyg
uskonto religion
venäjä ryska
yhteiskuntaoppi samhällskunskap
yleinen oppimäärä allmän lärokurs
ylimääräinen koe extra prov
äidinkieli modersmål

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Studentexamen och inträdesprov.