Gå till huvudinnehåll

Finland - yrkesutbildning (t o m ca 1995)

Senast ändrad 2016-09-23

Behörighetsgivande utbildning

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Handelsskola

(9+) 2

Merkantexamen

Handelsinstitut

(9+) 3

Merkonomexamen

För sökande som först avlagt studentexamen är den förkortade merkant-/merkonomutbildningen en påbyggnadsutbildning och därmed ej behörighetsgrundande. 
OBS! Merkonomexamen inom ramen för grundexamen 120 studieveckor bedöms enligt landblad Finland--Yrkesutb-Grundexamen 120 sv.

Dokumentation

Dimissionsbetyg/Päättötodistus (från handelsläroverk/kauppaoppilaitos)

Behörighet i svenska

Merkonomexamen med svenska som modersmål, ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. 

Finska som modersmål och svenska som ämne under minst 3 år i merkonom- utbildningen anses ge tillräckliga kunskaper i svenska.

Merkantexamen måste kompletteras med kunskaper i svenska och engelska (gäller även om svenska som modersmål).

Behörighetsgivande kurser (Merkant-/Merkonomexamen, äldre läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg:
Äldre skala tillfredsställande/nöjaktig
Ny skala nöjaktig (1) 

SVERIGE

 

FINLAND (handelsutb)

Ämne

Gy11/Vux12  

Ämne/nivå/omfattning

svenska

-

svenska som A-språk i merkonomexamen (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)

 

3

svenska som modersmål i merkonomexamen

engelska

-

A-eller B-språk i merkonomexamen (ger grundläggande behörighet i engelska)

matematik

2a

merkant-/merkonomexamen (ej från sekreterarlinjen)

 

3b

3 åk matematik

 

7

finska

samhällskunskap

1b

samhällskunskapsliknande ämne/n i merkonomexamen

idrott och hälsa

1

om liknande ämne finns i avgångsbetyget

Landets betygssystem

Betygsskala: 1-5

Äldre skala

Berömlig (kiitettävä) = 5

God (hyvä) = 3

Tillfredsställande/nöjaktig (tyydyttävä) = 1
Senare  skala

Berömlig (5) = 5

God (4) = 4

God (3) = 3

Nöjaktig (2) = 2


Nöjaktig (1) = 1 

Nmax: 5 

Nmin: 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Uträkning av det utländska betygsmedelvärdet

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget. (Föreskriven formel gäller för handelsutbildning.)

Behörighetsgivande utbildning

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Tekniskt läroverk/institut

(11-12+) 3

Tekniker

Tekniskt läroverk/institut

(11-12+) 4 

Ingenjör

Behörighet i svenska och engelska

Institutexamen med svenska som modersmål ger grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Finska som modersmål och svenska som ämne under minst 3 år på institut anses ge tillräckliga kunskaper i svenska.
Avgångsbetyg från yrkesskola måste kompletteras med svenska (även om svenska som modersmål) och engelska. 

Behörighetsgivande kurser (Teknisk utbildning, äldre läroplan)

Betygskrav/Godkänt betyg:
Äldre skala försvarlig (5)
Nya skalor nöjaktig (1

SVERIGE

 

FINLAND (teknisk utb)

Ämne

Gy11/Vux12  

Ämne/nivå/omfattning

språk

 7

finska

*Begär in kurs- och timplaner för de 4 åren på institutnivå!

Landets betygssystem

Betygsskala:

Äldre skala :

9-10 berömlig =
7-8 nöjaktig =
5-6 försvarlig =
1-4 svag

 

5

3

1

Senare skalor
berömlig (kiitettävä) =
god (hyvä) =
nöjaktig (tyydyttävä) =


5
3

berömlig (5) =

god(4) =

god(3) =

nöjaktig(2) =
nöjaktig (1) =

5

4

3

2
1

I stället för nöjaktig förekommer ibland tillfredställande.

Nmax: 5

Nmin: 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Uträkning av det utländska betygsmedelvärdet

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget. (Föreskriven formel gäller för teknisk utbildning.)