Gå till huvudinnehåll

Finland - Grundexamen

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2016: Yrkesinriktad grundexamen 180 kompetenspoäng, kp/Ammatillinen perustutkinto 180 osaamispiste, osp

Antal år: (9+)3

Den 1 augusti 2015 infördes nya examensgrunder för Grundexamen. De som påbörjat studierna tidigare fick sina betyg konverterade enligt den nya strukturen. Första avgångsår var 2016.

Den 1 januari 2018 infördes åter nya examensgrunder. Elever som inleder studierna 2018 följer de nya examensgrunderna. Den som följer en treårig utbildning examineras första gången 2021. Övergångsbestämmelser finns.

Examen t.o.m. 2015: Yrkesinriktad grundexamen 120 studieveckor, sv/Ammatillinen perustutkinto 120 opintoviikko, ov

Antal år: (9+)3

Kombinationsstudier

Genom tillval är det möjligt att avlägga Studentexamen i kombination med yrkesinriktad grundexamen.

Bedömning av behörighetsgivande kurser från studieförberedande gymnasium/Studentexamen görs utifrån landbladet för respektive läroplan för gymnasiet.

Dokumentation

Fr.o.m. 2016: Examensbetyg från Grundexamen 180 kompetenspoäng / Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, 180 osp samt studiekortsutdrag som visar alla ingående ämnen och betyg

Examensbetyg från Grundexamen 120 studieveckor / Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, 120 ov

Kombistudier

Ämnen som lästs inom ramen för kombistudier redovisas både i examensbetygbetyget över Grundexamen men också med registerutdrag över avlagda kurser från gymnasieskolan, samt Studentexamensbetyg

Behörighet i svenska

Den som har finska som modersmål måste komplettera med svenska för att bli behörig till högskolestudier i Sverige.

Se mer om tillämpningsbeslut för grundläggande behörighet angående tolkning av den nordiska överenskommelsen för nordiska gymnasiebetyg (svenska, engelska och matematik).

Behörighetsgivande kurser (2018 års examensgrunder)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Grundexamen avlagd på svenska samt 6 kp i svenska som modersmål ger grundläggande behörighet i svenska men inte Svenska 3
engelska - Engelska A-språk 6 kp ger grundläggande behörighet i engelska men inte Engelska 6
matematik 1b Matematik 6 kp
naturkunskap 1b Fysikaliska och kemiska fenomen och tillämpning av dem 2 kp och Främjande av hållbar utveckling 1 kp
språk 7 Finska som modersmål 5 kp
idrott och hälsa 1 Upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet 2 kp
  2 Grundexamen i Idrott

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. avgångsår 2016

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Grundexamen avlagd på svenska samt 6 kp i svenska som modersmål ger grundläggande behörighet i svenska men inte Svenska 3
engelska - Engelska A-språk 6 kp ger grundläggande behörighet i engelska men inte Engelska 6
matematik 1b Matematik 6 kp
naturkunskap 1b Fysik och kemi 2 kp och Miljökunnande 1 kp
språk 7 Finska som modersmål 5 kp
idrott och hälsa 1 Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap 2 kp
  2 Grundexamen i Idrott

Behörighetsgivande kurser avgångsår t.o.m. 2015

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - svenska modersmål + 4 studieveckor (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska modersmål + 7 studieveckor
engelska - 4 studieveckor (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 6 studieveckor 
matematik 1b 4 studieveckor 
  3b 6 studieveckor 
naturkunskap 1b naturvetenskapliga ämnen/miljökunskap, 1 studievecka 
  2 naturvetenskapliga ämnen/miljökunskap, 4 studieveckor 
 språk 7 finska 
idrott och hälsa 1 om ämnet finns i avgångsbetyget 
  2 Grundexamen i Idrott (oavsett inriktning)

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5 (införd 2018)

Nmax 5

Nmin 1

Betygsskala 1-3 (fr.o.m. 2007)

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Berömliga 3
Goda 2
Nöjaktiga 1

Nmax 3

Nmin 1

Betygsskala 1-5 (före 2007)

Betygsomdöme

Omräkningsvärde

Berömlig 5
God 4
God 3
Nöjaktig 2
Nöjaktig 1

Nmax 5

Nmin 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd färdiguträknat medelvärde som anges på avgångsbetyget (gäller betyg fr.o.m. 2018)

Om färdiguträknat betygsmedelvärde saknas räkna ut medelvärdet på samtliga examensdelar i avgångsbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för vissa betyg.

Finsk-svensk ordlista

Finska

Svenska

aikuislukio vuxengymnasium
arvosana vitsord
biologia biologi
englanti engelska
espanja spanska
fysiikka fysik
iltalukio kvällsgymnasium
keskipitkä oppimäärä medellång lärokurs
kieli språk
laaja oppimäärä fördjupad lärokurs
liikunta idrott
lyhyt oppimäärä kort lärokurs
kemia kemi
maantieto geografi
matematiikka matematik
opintoviikko (ov) studievecka (sv)
oppimäärä lärokurs
pakollinen koe obligatoriskt prov
pitkä oppimäärä lång lärokurs
ranska franska
ruotsi svenska
saksa tyska
todistus betyg
uskonto religion
venäjä ryska
yhteiskuntaoppi samhällskunskap
yleinen oppimäärä allmän lärokurs
ylimääräinen koe extra prov
äidinkieli modersmål

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Examensbetyg och inträdesprov.