Gå till huvudinnehåll

Finland - Grundexamen

Behörighetsgivande utbildning

Yrkesutbildning

Examen: Yrkesinriktad grundexamen 120 studieveckor/Ammatillinen perustutkinto 120 ov

Antal år: (9+) 3

Möjlighet finns att studera Yrkesutbildning, 120 studieveckor, på folkhögskolor i Finland. Utbildningen följer samma studieplan som de utbildningar som ordnas av yrkesinstitut. Det är inte heller någon skillnad i meritvärdering.

Genom tillval är det möjligt att avlägga Studentexamen i kombination med yrkesinriktad grundexamen. Kan ge särskild behörighet i enskilda ämnena i examen.

Pågående reform 

Hösten 2015 och 2018 infördes nya läroplaner för Grundexamen. Den nya Grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp). Första avgångsår var 2016. Utredning av behörighet pågår.

Dokumentation

Examensbetyg från Grundexamen 120 studieveckor / Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, 120 ov

Fr.o.m. 2016: Examensbetyg från Grundexamen 180 kompetenspoäng// Tutkintotodistus, ammatillinen perustutkinto, 180 osp samt studiekortsutdrag som visar alla ingående ämnen och betyg

Behörighet i svenska

Den som har finska som modersmål måste komplettera med svenska för att bli behörig till högskolestudier i Sverige.

Se mer om tillämpningsbeslut för grundläggande behörighet angående tolkning av den nordiska överenskommelsen för nordiska gymnasiebetyg (svenska, engelska och matematik).

Behörighetsgivande kurser (gäller för Grundexamen 120 sv t.o.m. 2015)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 1

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - svenska modersmål + 4 studieveckor (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3)
  3 svenska modersmål + 7 studieveckor
engelska - 4 studieveckor (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 6 studieveckor 
matematik 1b 4 studieveckor 
  3b 6 studieveckor 
naturkunskap 1b naturvetenskapliga ämnen/miljökunskap, 1 studievecka 
  2 naturvetenskapliga ämnen/miljökunskap, 4 studieveckor 
 språk 7 finska 
idrott och hälsa 1 om ämnet finns i avgångsbetyget 
  2 Grundexamen i Idrott (oavsett inriktning)

Landets betygssystem

Betygsskala 1-3

Berömliga 3
Goda 2
Nöjaktiga 1

Nmax 3

Nmin 1

Betygsskala 1-5

Berömlig 5
God 4
God 3
Nöjaktig 2
Nöjaktig 1

Nmax 5

Nmin 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Examensbetyg och inträdesprov.

Finsk-svensk ordlista

aikuislukio vuxengymnasium
arvosana vitsord
biologia biologi
englanti engelska
espanja spanska
fysiikka fysik
iltalukio kvällsgymnasium
keskipitkä oppimäärä medellång lärokurs
kieli språk
laaja oppimäärä fördjupad lärokurs
liikunta idrott
lyhyt oppimäärä kort lärokurs
kemia kemi
maantieto geografi
matematiikka matematik
opintoviikko (ov) studievecka (sv)
oppimäärä lärokurs
pakollinen koe obligatoriskt prov
pitkä oppimäärä lång lärokurs
ranska franska
ruotsi svenska
saksa tyska
todistus betyg
uskonto religion
venäjä ryska
yhteiskuntaoppi samhällskunskap
yleinen oppimäärä allmän lärokurs
ylimääräinen koe extra prov
äidinkieli modersmål