Gå till huvudinnehåll

Förenade Arabemiraten

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Secondary School Certificate / شهادة اتمام الدراسة في مرحلة الثانوية

Antal år: (9+)3

Inriktning: Literary Stream och Scientific Stream

Dokumentation

Secondary School Certificate / شهادة اتمام الدراسة في مرحلة الثانوية

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Den minimipoäng som anges på betyget för varje enskilt ämne 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b litterär linje 
  5 naturvetenskaplig linje 
fysik 1a om ämnet finns i slutbetyg från naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi från naturvetenskaplig linje 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
språk 7 modersmål/undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala - Minimi- och maximipoängen varierar mellan enskilda ämnen i examen

Även andra max- och minimivärden förekommer och framgår av betyget.

Naturvetenskaplig/Scientific Stream

Nmax 1200

Nmin 510

Samhällsvetenskaplig/Literary Stream

Nmax 900

Nmin 400

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från totalpoängen redovisad på slutbetyget. Från ca år 2000 anges betygsmedelvärdet i procent på betyget. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

General Secondary Education Certificate Examination