Gå till huvudinnehåll

Frankrike (fr.o.m. 2021)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Baccalauréat Général

Antal år: (9+)3

Yrkesutbildning

Examen: Baccalauréat Technologique

Antal år: (9+)3 

Examen: Baccalauréat Professionnel

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Diplom och ämnesförteckning (relevé de notes).

Behörighetsgivande kurser Baccalauréat Général

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3 Ämnet från Option Internationale du Baccalauréat – section suédoise
engelska 6 Ämnet som LVA i åk 3
Ämnet som LVB i åk 3 från Lycée international Saint Germain en Laye
Ämnet som specialiseringsämne (LLCE anglais eller LLCE anglais, monde contemporain) i åk 2 eller 3
matematik 2a Ämnet i årskurs 1
  3c Ämnet som specialiseringsämne i årskurs 2
  4 Ämnet som specialiseringsämne i årskurs 3 eller kursen mathématiques complémentaires eller expertes i årskurs 3
fysik 1a Physique-chimie som specialiseringsämne i årskurs 2
  2 Physique-chimie som specialiseringsämne i årskurs 3
kemi 1 Physique-chimie som specialiseringsämne i årskurs 2
  2 Physique-chimie som specialiseringsämne i årskurs 3
biologi 1 SVT som specialiseringsämne i årskurs 2
  2 SVT som specialiseringsämne i årskurs 3 eller Biologie-écologie som specialiseringsämne i årskurs 2 och 3
naturkunskap 2 Bac ger behörighet
samhällskunskap 1b Bac ger behörighet
  2 Samhällsvetenskapligt ämne som specialiseringsämne i årskurs 2 eller 3 (någon av kurserna Sciences économiques et sociales eller Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques)
Histoire-géographie från section suédoise vid Lycée international i Saint Germain en Laye
historia 1b Histoire-géographie i åk 2 eller 3
språk 3 Modernt språk som LVA, LVB eller LVC (3 år)
Modernt språk som specialiseringsämne (LLCE) i åk 2 eller 3
  7 Franska
Annat språk än svenska eller engelska som LVA från Option Internationale du Baccalauréat
idrott och hälsa 1 Education physique et sportive (EPS) som allmänt ämne
  2 Education physique et sportive (EPS) som tillvalsämne
Education physique, pratiques et culture som specialiseringsämne i åk 2 eller 3

Behörighetsgivande kurser Baccalauréat Technologique

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 Ämnet som LVA i åk 3
matematik 1b Ämnet i årskurs 1 från STHR
  2a Ämnet i årskurs 1 (alla inriktningar förutom STHR)
  3b Ämnet i åk 3 (alla inriktningar förutom STAV)
  3c Physique-chimie et mathématiques i åk 3 från STL
  4 Physique-chimie et mathématiques i åk 3 från STI2D
fysik 1a Physique-chimie et mathématiques i åk 3 från STL och STI2D
kemi 1 Physique-chimie et mathématiques i åk 3 från STL och STI2D
naturkunskap 1b Sciences i åk 1 från inriktningen STHR
  2 Physique-chimie + SVT i åk 1 (alla inriktningar förutom STHR)
samhällskunskap 1b Histoire-géographie i minst 2 år
historia 1b Histoire-géographie i minst 2 år
språk 3 Modernt språk som LVA, LVB eller LVC (3 år)
  7 Franska
idrott och hälsa 1 Education physique et sportive (EPS) som allmänt ämne
  2 Education physique et sportive (EPS) som tillvalsämne eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från det färdiguträknade medelvärdet på relevé de notes. Om relevé de notes saknas, omvandla mention från diplomet enligt nedanstående tabell.

Omdöme Betyg
Très bien 16
Bien 14
Assez bien 12
Passable 10

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalauréat.