Gå till huvudinnehåll

Frankrike (t.o.m. 2020)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen från 1995: Baccalauréat Général 

Examen 1986-1994: Baccalauréat du Second Degré 

Examen t.o.m. 1985: Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré 

Examen från 1986: Baccalauréat Technologique 

Antal år: (9+)3

För inriktningar, se Serier nedan.

Yrkesutbildning

Examen från 1986: Baccalauréat Professionnel 

Antal år: (9+)3

Särskild behörighet för yrkesgymnasiala utbildningar kan ges beroende av inriktning. Begär in kurs- och timplan eller kontakta UHR.

Gymnasieutbildning från yrkesgymnasium (Certificat d'Aptitude Professionelle, Brevet d'Etudes Professionelles, Brevet de Technicien) har endast tillträde till högre studier om de kompletteras med statlig Baccalauréatexamen (Baccalaureat Professionnel).

Pågående reform

Första avgångsår 2021. Utredning av ämnen utifrån den nya läroplanen för särskild behörighet pågår och beräknas vara slutförd april 2021.

Dokumentation

Diplôme du Baccalauréat Général (från 1995) + Relevé de Notes du Baccalauréat
Diplôme du Baccalauréat du Second Degré (1986-94) + Relevé de Notes du Baccalauréat
Diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré (till 1985) + Relevé de Notes du Baccalauréat
Diplôme du Baccalauréat Technologique (från 1986) + Relevé de Notes du Baccalauréat

Diplôme du Baccalaureat Professionnel (från 1986) + Relevé de Notes du Baccalauréat

Lycée Français St Louis de Stockholm

Från och med antagning till höstterminen 2010 ska den sökande som uppvisar dubbla betyg från Lycée Français St Louis de Stockholm, välja ett av betygen enligt beslut av universitet och högskolor. Om val inte görs används det svenska betyget i urvalet.

Serier Baccalauréat Général fr.o.m. 1995

På äldre betyg anges serie och profil. På nyare betyg anges serie, specialite och specialiseringsämne "Ens.specia."

Série L (littéraire) "Profils"
Lettres et langues vivantes
Lettres classiques
Lettres et mathématiques
Lettres et arts

Série ES (économique et sociale) "Profils"
Economie et sciences socials
Economie et mathématiques
Economie et langues vivantes

Série S (scientifique) "Profils"
Mathématiques
Sciences physiques (Physique-Chimie)
Sciences de la Vie et de la Terre
Technologie industrielle

Serier Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré t.o.m. 1994

Série A1 Lettres et mathématiques
Série A2 Lettres et langues
Série A3 Lettres et arts
Série B Sciences économiques et socials
Série C Mathématiques et sciences physiques
Série D Mathématiques et sciences de la nature
Série D' Sciences agronomiques et techniques
Série E Mathématiques et techniques

Serier Baccalauréat Technologique

Serie STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable)
- tidigare STI (sciences et technologies industrielles hors spécialité arts appliqués) med 8 profiler
Serie STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués)
- tidigare STI (sciences et technologies industrielles hors spécialité arts appliqués)
Serie STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) from 2014
- ersätter STG 2006 (sciences et technologies de la gestion) med 4 profiler. STG ersatte STT
Serie STL (sciences et technologies de laboratoire) med 3 profiler
Serie STAV (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant)
Serie TMD (techniques de la musique et de la danse) med 2 profiler
Serie ST2S (sciences et technologies de la santé et du social)
Serie STHR (sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration) from 2017  ersätter serie hôtellerie

Option Internationale du Baccalauréat (OIB)

Baccalauréat Général, Baccalauréat du Second Degré och Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré kan läsas med internationell inriktning: Option Internationale du Baccalauréat (OIB)

Vid svenska sektionen, Lycée International Saint Germain en Laye, läses svenska och engelska. Svenska läses som första främmande språk och motsvarar Svenska 3. Engelska anges på betyget som andra främmande språk men tenteras som första främmande språk och motsvarar Engelska 6. Den samhällskunskap som läses motsvarar Samhällskunskap 2 och historia motsvarar Historia 2. Eleverna avlägger oftast OIB.
Även vid andra OIB skolor kan svenska motsvarande Svenska 3 tenteras med coeff 4 och 3 i bac.

Behörighetsgivande kurser (betyg fr.o.m. 1995)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg minst 10 i bac

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning/inriktning
svenska 3 Lycée International Saint Germain en Laye, svenska sektionen, se OIB ovan
engelska 6

LV 1 avgångsår fr.o.m. 2012: L, ES, S, STI2D, STL, STD2A

LV 1 avgångsår t.o.m. 2011: L, ES profil langue vivantes eller engelska som specialiseringsämne.
Lycee International Saint Germain en Laye, svenska sektionen, se OIB ovan

matematik 1b i bac 
  2a

L: 2 åk (ej i bac)

  3b

L: profil maths eller matematik som specialiseringsämne

ES 

  4 ES: specialité maths 
  5
fysik 2 S
kemi 2 S
biologi 2
naturkunskap 2 L, ES, S (behörighet ges från dessa inriktningar. Ämnet framgår inte alltid i bac) 
samhällskunskap 1b histoire/géographie i bac 
  2

Sc.Eco&Soc. ES

histoire/géographie från Lycée International Saint Germain en Laye, svenska sektionen (alla profiler) 

historia 2 L, ES, S
språk 3 3 åk LV 2 eller LV 3 
  7 franska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (betyg t.o.m. 1994)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg minst 10 i bac

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning/inriktning
engelska 6 LV1, A2
matematik 1b i bac 
  2a

A2 och A3

  3b A1 och B 
  5 C, D, D´ och E
fysik 2 C, D, D´ och E
kemi 2 C, D, D´ och E
biologi 2 C, D och D´
naturkunskap 2 A1, A2, A3, B, C, D, D´ och E (behörighet ges från dessa inriktningar. Ämnet framgår inte alltid i bac)
samhällskunskap 1b histoire/geographie i bac 
  2 histoire/geographie från Lycee International Saint Germain en Laye, svenska sektionen (alla profiler) 
historia 1b E
  2 A1, A2, A3, B, C, D, D´
språk 3 3 åk LV 2 eller LV 3
  7 franska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (Baccalauréat Technologique)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg minst 10 i bac

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning/inriktning
engelska 6

Fr 2012: STI2D, STD2A, STMG, STL, TMD, ST2S, hôtellerie, STHR

matematik 1b STD2A
  2a

STMG, TMD, ST2S, STAV, STI, STG, STT, hôtellerie, STHR

  3b STI2D, STL
fysik 1 STI2D, STL, ST2S, STAV, STI, STG, STT
kemi 2 STL
biologi 2 STL
naturkunskap 2 STI2D, STD2A, STL, TMD, ST2S, STAV, STI, STG, STT
samhällskunskap 1b hist/geo alla inriktningar
historia 1b STI2D, STD2A, STMG, STL, TMD, ST2S, STAV, STI, STG, STT
språk 3 STI2D, STD2A, STMG, STL, ST2S, hôtellerie, STAV, STI, STG, STT
  7 franska alla inriktningar
idrott och hälsa 1 alla inriktningar
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-20

Nmax 20

Nmin 10

Förteckning över diplomvärden

Mention

Fransk betygsskala

Très bien 16-20
Bien 14-15
Assez bien 12-13
Passable 10-11

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från den uträknade total/mention (moyenne sur 20) på relevé de notes du baccalauréat. Om uträknad total/moyenne sur saknas räknas medelvärde ut genom att ta totalpoängen inklusive tilläggsämnen och dividera sedan med koefficienten.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalauréat Général, Baccalauréat du Second Degré och Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré.